1. október – Medzinárodný deň starších  

            RÚVZ so sídlom v Prešove organizuje priebežne počas celého roka 2012 akcie zamerané pre starších spoluobčanov.

            Pri príležitosti Medzinárodného dňa starších sme 1. októbra uskutočnili aktivity v Dome sociálnych služieb Harmónia Cemjata. Rozprávali sme sa o zdraví a životnom štýle v staršom veku, pomocou rôznych testov si obyvatelia DSS precvičovali pamäť a meral sa im TK.