Deň srdca – 28. september 2012

 

            V rámci Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev, schváleného vládou SR a podporovaného Ministerstvom zdravotníctva SR sa uskutoční v celej republike 6. ročník kampane MOST.            

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove uskutoční dňa 28. septembra 2012 (piatok) od 9,00 hod. do 15,00 hod. v priestoroch Hypermarket Tesco, Košická 6, Prešov akciu Deň srdca.  

V rámci tejto akcie sa bude na tzv. meracom mieste bezplatne a dobrovoľne uskutočňovať meranie TK, cholesterolu, BMI, u fajčiarov CO a %COHb a zároveň bude poskytnuté odborné poradenstvo zamerané na zmenu životného štýlu,  ovplyvňovanie rizikových faktorov zdravia a tým preventívne pôsobenie proti možnému vzniku kardiovaskulárnych ochorení, ktoré stále výrazne vedú v rebríčku úmrtnosti v Slovenskej republike.

Tešíme sa na Vás

 

RÚVZ so sídlom v Prešove

oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu