REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

SO SÍDLOM V PREŠOVE

Hollého 5, 080 01  Prešov

                                                                                                

 

 

 

 

Prešov

 

 

 

19. 09. 2012

 Stanovenie metanolu v alkohole 

V súvislosti so zriadením pohotovostnej služby od 18.9. do 23.9. 2012 v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Prešove, ktorá bude prijímať vzorky na stanovenie metanolu v alkohole. upozorňujeme verejnosť, že na laboratórne vyšetrenie, ktoré bude vykonávať RÚVZ so sídlom v Prešove je potrebné priniesť vzorku, ktorá musí mať objem 250 ml. Výsledok bude stanovený v priebehu 2 hod. Cena za vykonané laboratórne skúšky sa stanovuje v súlade s Cenníkom za poskytovanie odborných expertíz RÚVZ so sídlom v Prešove, vo výške 31,10 EUR.

Verejnosť môže priniesť vzorku na regionálny úrad v čase od 8,00 do 15,00 h. V prípade, ak by chcela verejnosť priniesť vzorku na rozbor počas víkendu, môže tak urobiť (v nevyhnutnom – života ohrozujúcom stave), ale je potrebné tento príjem nahlásiť vopred na danom čísle pohotovostnej služby.

Pohotovostné služby, ktoré budú prijímať vzorky na stanovenie metanolu v alkohole boli zriadené v rámci Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, v Prešove a Úradu verejného zdravotníctva SR v Bratislave.

 

Pohotovostné služby na stanovenie metanolu v alkohole:


18. 9. - 23 .9. 2012  Ing. Jana Mýtniková, MPH, RÚVZ Prešov, 0911 545 937 

 

24. 9. - 30. 9. 2012  Ing. Zuzana Sirotná, ÚVZ SR Bratislava, 0915 736 822


30. 9. - 7. 10. 2012  Ing. Alena Plžíková, RÚVZ v Banskej Bystrici, 0907 878 122, 048/43 67 779

 

 

 

                                                                                                Ing. Jana Mýtniková, MPH

                                                                                          regionálna hygienička - zastupujúca