Deň zodpovednosti 

         V súvislosti s realizáciou aktivít k „Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi“ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove uskutoční dňa 2. 7. 2012 v čase od 9,30 hod. do 14,30 hod. v priestoroch ZOC MAX kampaň pod názvom „Deň zodpovednosti“.

Cieľom zdravotno-výchovnej kampane je zvýšiť povedomie o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov, rozsahu a povahe zdravotných problémov, spôsobených škodlivým užívaním alkoholu.

Počas zdravotno-výchovnej kampane stanovia pracovníčky RÚVZ dobrovoľníkom množstvo gama glutamyltransferázy (GGT) prístrojom refrotron (diagnostikovanie a monitorovanie ochorení pečene a žlčových ciest), budú merať tlak krvi a informovať o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov a o orientačnom čase odbúravania alkoholu v krvi.

Tešíme sa na Vás