Prestaň fajčiť, daj si jablko

V rámci Svetového dňa bez tabaku (31.5.2012) RÚVZ so sídlom v Prešove v spolupráci s VšZP Prešov a študentkami Gymnázia J. A. Raymana poskytovali fajčiarom rady, ako sa zbaviť svojej závislosti. V tento deň fajčiarom merali CO v vydychovanom vzduchu a percento COHb, merali percento tuku v tele a krvný tlak. Študentky presviedčali fajčiarov na pešej zóne, aby zanechali fajčenie a ako symbol zdravia im darovali jablko.