Dni vyhlásené SZO (WHO a inými agentúrami OSN) súvisiace so zdravím, resp. s Národným programom podpory zdravia na rok 2013

WHO logo

Svetové dni WHO

24. marec

Svetový deň TBC, uznesenie WHA 50.21 z roku 1997

 7. apríl

Svetový deň zdravia, uznesenie WHA 2.3/1949

31. máj

Svetový deň bez tabaku, uznesenie WHA 42.19/1989

14. jún

Svetový deň darcov krvi

Dni sponzorované SZO

  4. február

Svetový deň rakoviny

22. marec

Svetový deň vody, rezolúcia VZ OSN 47/193 z roku 1991

25. apríl

Svetový deň malárie

28. apríl

Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  3. máj

Svetový deň astmy

10. máj

Svetový deň - Pohybom ku zdraviu

12. máj

Medzinárodný deň zdravotných sestier

12. september

Svetový deň ústneho zdravia

21. september

Svetový deň Alzheimerovej choroby

25. september

Svetový deň srdca

28. september

Svetový deň besnoty

10. október

Svetový deň duševného zdravia

11. október

Svetový deň zraku - World Sight Day

12. október

Svetový deň reumatizmu

20. október

Svetový deň osteoporózy

24. október

Deň Organizácie spojených národov

29. október

Svetový deň psoriázy

14. november

Svetový deň diabetu (od roku 1991)

16. november

Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc (od roku 2003)

  1. december

Svetový deň AIDS (od roku 1988)

10. december

Deň ľudských práv

Dni podporované WHO

11. február

Svetový deň chorých

28. február

Medzinárodný deň zriedkavých ochorení

11. marec

Svetový deň obličiek

  2. apríl

Svetový deň povedomia o autizme

17. apríl

Svetový deň hemofílie

18. apríl

Európsky deň práv pacientov

  9. máj

Európsky deň melanómu

15. máj

Medzinárodný deň rodiny

22. máj

Medzinárodný deň biodiverzity

25. máj

Svetový deň sclerosis multiplex

  4. jún

Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie

  5. jún

Svetový deň životného prostredia

20. jún

Svetový deň utečencov

26. jún

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami

11. júl

Svetový deň populácie

28. júl

Svetový deň hepatitídy

12. august

Medzinárodný deň mládeže

19. august

Svetový humanitárny deň

10. september

Svetový deň prvej pomoci

10. september

Svetový deň samovrážd

  1. október

Medzinárodný deň starších

  2. október

Svetový deň bez násilia

  8. október

Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti

16. október

Svetový deň potravy

17. október

Medzinárodný deň pre odstránenie chudoby

18. november

Európsky deň bez antibiotík

20. november

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd

25. november

Medzinárodný deň pre odstránenie násilia na ženách

  3. december

Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím

Iné

15. november

Medzinárodný deň bez fajčenia

46. týždeň

Európsky týždeň boja proti drogám