„Hrou proti AIDS 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Prešove odbor epidemiológie zrealizoval pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS interaktívny projekt „Hrou proti AIDS“.  Študentom Pedagogickej školy a sociálnej akadémie v Prešove, boli netradičným spôsobom – hrou, poskytnuté  informácie o možnostiach prenosu a ochrany pred infekciou  HIV, ako aj ostatnými infekciami prenášanými sexuálnym stykom a o ochrane pred nežiaducim tehotenstvom. Taktiež mohli  premýšľať o vlastných postojoch a správaní v možných rizikových situáciách. Projekt bol účastníčkami hodnotení veľmi pozitívne.