Svetový deň boja proti AIDS                  

                                              červená stužka                                                    

Ľudia z celého sveta si každoročne v prvý decembrový deň už po 20. krát. pripomínajú Svetový deň AIDS. Toto ochorenie v súčasnosti predstavuje celosvetový problém. Koncepcia Svetového dňa boja proti AIDS vznikla v roku 1988 na svetovom summite ministrov zdravotníctva o programoch prevencie AIDS. Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV a AIDS je červená stužka (ang. Red Ribbon). Tento symbol je tiež začlenený do loga asociácie UNAIDS a ďalších organizácií, ktoré sa venujú problematike HIV/AIDS. Každý rok si ho pripomíname pod novým heslom, poukazujúcim na rôzne aspekty problematiky tohto ochorenia. Tento rok je hlavnou témou Nulový počet úmrtí (Zero AIDS related deaths). Podľa organizácie UNAIDS koncom roka 2008 žilo na svete asi 33,4 milióna ľudí s HIV, z toho je asi 2,1 milióna detí mladších ako 15 rokov. Len v roku 2008 bolo vo svete zaznamenaných 2,7 milióna nových infekcií HIV a na AIDS zomreli dva milióny ľudí.

            K 30. septembru 2011 bolo na Slovensku evidovaných 373 HIV pozitívnych ľudí, z toho u 60 osôb už prepuklo ochorenie AIDS. Najčastejším spôsobom prenosu je homosexuálny styk, pričom vyšší výskyt je mužov ako u žien.

V Prešovskom kraji evidujeme 12 HIV pozitívnych ľudí, u troch z nich už prepuklo ochorenie AIDS.

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Prešove vedie Poradňu pre prevenciu HIV/AIDS, kde okrem poradenstva vykonáva klientom aj odbery krvi. Vyšetrovanie anti-HIV protilátok je prístupné každému človeku. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, lekár jej pridelí kódové označenie a vyšetrí ju anonymne. Výsledky testov oznamuje lekár poradne  vyšetrovanému osobne a každá návšteva v poradni je spojená s poradenským rozhovorom. Poradňu na RÚVZ so sídlom v Prešove vedie MUDr. Alena Ľaľová, vedúca odboru epidemiológie. Poradňu môžete navštíviť každý štvrtok (podrobné informácie sú uvedené na webovej stránke www.ruvzpo.sk)

Súčasťou práce odboru epidemiológie je aj realizácia projektu „Hrou proti AIDS“, na ktorom sa zúčastňujú mladí ľudia zo základných a stredných škôl. Cieľom je dať možnosť mládeži netradičným spôsobom - hrou, získať základné informácie o spôsoboch prenosu vírusu HIV i ďalších pohlavne prenosných infekcií, o ochrane pred nežiaducim otehotnením, ako aj premýšľať o vlastných postojoch a správaní sa v možných rizikových skupinách. 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVp9hRdS0dewsbsZX5MSvG9l6j7066uX0uYauN_nCb6eVlqI2ghttp://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3sXBKwma2StggqfR4RCLCSqb5ENCM2ggouhutupOwIisdy9BL 

 

 

Spracovala: MUDr. Alena Ľaľová

vedúca odboru epidemiológie RÚVZ Prešov