Deň srdca 

            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove uskutoční dňa 29. septembra  2011 (štvrtok) od 10,00 hod. do 16,00 hod. v priestoroch  Hypermarket Tesco Vukov Prešov akciu Deň srdca. Táto akcia sa realizuje v rámci kampane MOST 2011, ktorého garantom je  Slovenská kardiologická spoločnosť, Slovenská nadácia srdca a participuje na nej aj Akadémia vzdelávanie Prešov.  

RÚVZ so sídlom v Prešove so svojim poradenským centrom  bude na tzv. meracom mieste bezplatne a dobrovoľne uskutočňovať meranie TK, cholesterolu, BMI, u fajčiarov CO a % COHb a zároveň sa bude snažiť pozitívne ovplyvňovať rizikové faktory zdravia a tým preventívne pôsobiť proti možnému vzniku kardiovaskulárnych ochorení, ktoré stále výrazne vedú v rebríčku úmrtnosti v Slovenskej republike.

 

Tešíme sa na Vás