31. máj 2011 Svetový deň bez tabaku

RÚVZ v Prešove spoločne so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou v Prešove a študentkami gymnázia J. A. Raymana uskutočnili na pešej zóne v Prešove akciu Jablko za cigaretu.

Touto akciou propagovali nefajčenie a zdravý životný štýl.