Svetový deň bez tabaku 

 

            Svetová zdravotnícka organizácia od roku 1987  vyhlásila 31. máj za Svetový deň bez tabaku. SZO využíva tento deň na upútanie pozornosti na škodlivé účinky tabakového marketingu a fajčenia na ženy a dievčatá.

            Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia. V poslednom čase silnie boj proti fajčeniu. Výsledkom tohto snaženia je postupná  zmena názorov na fajčenie čo našlo vyjadrenie v legislatíve mnohých krajín, nevynímajúc aj Slovenskú republiku, ale aj v postojoch ľudí k fajčeniu. Aby sa zastavila epidémia fajčenia a choroby spôsobené fajčením u žien a dievčat, je potrebné ich informovať o škodlivosti tabakového dymu na ich zdravie a zdravie ich detí.

Mnoho mladých žien považuje fajčenie za symbol emancipácie, nezávislosti a za úspech v kariére. Podobne sa môže uplatniť aj sociálny tlak zo strany priateliek. Niektoré z mladých dievčat a  žien začínajú fajčiť zo zvedavosti alebo z citových dôvodov. Situácia je veľmi vážna, ak berieme do úvahy dôležitú úlohu ženy v rodine i v spoločnosti. Pre malé detí je matka najbezprostrednejším vychovávateľom. No fajčiaca matka je negatívnym modelom, ktorý môže ľahko vypestovať podobný fajčiarsky návyk aj u vlastných detí. Fajčenie je vážny rizikový faktor aj v gravidite. Fajčenie matky počas tehotenstva spôsobuje nielen fyzické zaostávanie dieťaťa, ale je aj príčinou jeho spomaleného mentálneho vývoja.

            Svetový deň bez tabaku je každoročne výzvou pre fajčiarov, aby tento deň nefajčili, čo by mohlo byť u nich prvým krokom zbavenia sa fajčiarskej závislosti.

            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove prijalo výzvu SZO a v rámci tohto dňa organizuje v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou v Prešove a

študentmi Gymnázia J. A. Raymana  akciu s názvom „Jablko za cigaretu“.

            Akcia sa uskutoční dňa 31. mája 2011 od 13,00 hod do 15,00 hod. na pešej zóne v Prešove. Fajčiari si môžu dať zmerať množstvo CO a % COHb, tlak krvi a študenti gymnázia budú propagovať nefajčenie a zdravý životný štýl.

            31. máj 2011 nech je dňom bez cigarety! 

 

                                                                                               PhDr. Nataša Devečková

Oddelenie podpory zdravia a výchovy    k zdraviu odboru epidemiológie RÚVZ Prešov