VYZVI SRDCE K POHYBU – 2011

 

Celonárodná kampaň (14. 03. – 22. 05. 2011) sa koná pod záštitou ÚVZ SR a kancelárie WHO na Slovensku

Máte nad 18 rokov? Prekonajte pohodlnosť – vyhráte zdravie.

Zapojte sa do súťaže o hodnotné ceny od našich sponzorov. 

Cieľom kampane je:

  • zvýšiť informovanosť obyvateľstva o význame pohybovej aktivity v prevencii chronických ochorení a propagovanie minimálneho objemu a intenzity pohybovej aktivity, ktoré už môžu byť efektívne pri priaznivom ovplyvnení zdravia jedinca – dnes sa za prospešné považuje venovať každodenne aspoň 30 minút fyzickým činnostiam strednej intenzity

  • zdôrazňovať zdravotne orientované formy pohybovej aktivity a zdraviu prospešné cvičenia,

  • vytvárať a posilňovať na všetkých úrovniach partnerstvá, ktoré by pohybové aktivity dospelým ľuďom umožňovali, uľahčovali a sprístupňovali,

  • dosiahnuť propagovanie priaznivých účinkov pohybovej aktivity na zdravie u dospelého obyvateľstva vo všetkých médiách

  • dosiahnuť čo najväčšiu účasť v súťaži, zaistiť podporovateľov a sponzorov, aby súťaž bola príťažlivou motiváciou pre široké vrstvy populácie zvyšovať svoju aktivitu: účastník sa má snažiť dosahovať aspoň minimálne postačujúci objem a frekvenciu pohybových aktivít najmenej počas 4 týždňov, čo je obdobie, za ktoré by sa už mohol vytvoriť návyk a fyzické činnosti by sa mali stať pevnou súčasťou denného režimu

  • vyhodnotením záznamov účastníkov zistiť, aké formy pohybových činností sú príťažlivé a aký efekt sa u účastníkov súťaže prejavil.

Pozývame všetkých dospelých ľudí, ktorí cítia, že by mali žiť aktívnejšie a viac času venovať cvičeniu, rekreačnému športovaniu, alebo fyzickej práci, či aspoň cestou do práce využiť vlastnú silu namiesto auta, aby sa zapojili do súťaže, ktorá je aj v tomto roku súčasťou kampane.

Súťaž v r. 2011 podporujú:

 

Plagát (pdf)  

Účastnícky list (pdf)

List pre detských podporovateľov (pdf)