Európsky týždeň boja proti drogám

V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám a zvlášť Medzinárodného dňa nefajčenia, ktorý bude 18. novembra 2010, ponúkame možnosť všetkým fajčiarom (aj pasívnym) zmerať si množstvo CO vo vydychovanom dychu prostredníctvom smokerlyzera a  následné poradenstvo v našej Poradni zdravia.

Meranie bude prebiehať od 15.11. - 19.11.2010 od 10.00 do 14.00 hod.