Kampaň „ Save Lives: Clean Your Hands“ ruky.jpg (58162 bytes)

Umývaj si ruky a zachrániš život.

 

MUDr. Alena Ľaľová

vedúca oddelenia epidemiológie RÚVZ Prešov

        

 

V roku 2010 prebieha 2. ročník kampane „ Save Lives: Clean Your Hands“ (Umývaj si ruky - zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challange – Clear Care Is Safer care“.  Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk petrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie nozokomiálnych nákaz. Do projektu sa doteraz zapojilo viac ako 6884 nemocníc zo 132 krajín celeého sveta. V roku 2009 sa do projektu zapojila aj Slovenská republika, kde jednotlivé RÚVZ realizovali aktivity zamerané na zvýšenie dodržiavanie hygieny a dezinfekciu rúk u zdravotníckych pracovníkov a pacientov.

Aj tento rok sa SR zapája do kampane, ktorej 2.ročník je pre územie SR zameraný na správnu hygienu a dezinfekciu rúk ako prevenciu šírenia infekcií vyvolaných MRSA (meticilín rezistentný Staphylococcus aureus).

Staphylococcus aureus patrí medzi najčastejšie príčiny infekčných ochorení u človeka. Spôsobuje najmä hnisavé ochorenia kože a podkožia, kostí, mliečnej žľazy, apôsobuje otitídu, sinusitídu, pneumóniu, endokarditídu, sepsu. Značne sa podieľa na vzniku nozokomiálnych infekcií. Veľké nebezpečenstvo predstavujú najmä multirezistentné kmene, ktoré si často vyžadujú predĺženie hospitalizácie, dlhodobé užívanie antibiotík a osobitné režimové opatrenia na zabránenie šírenia MRSA.

Na niektorých oddeleniach je kolonizovaných MRSA až 25 % pacientov. V dôsledku kolonizácie pacienta môže nastať u pacienta vznik infekcie MRSA. MRSA spôsobuje rovnaké ochorenia ako infekcie vyvolané Staphylococcus aureus, ale liečba je náročnejšia z dôvodu, že je rezistentná k väčšine bežných antibiotík.

Medzi rizikové faktory pre vznik infekcie spôsobenej MRSA u pacientov patrí vyšší vek, mužské pohlavie, závažné základné diagnózy, dlhodobá hospitalizácia, hospitalizácia na JIS, kožné ulcerácie, chirurgické zákroky, užívanie antibiotík, invazívne zákroky a nedostatočné dodržiavanie hygienicko-epidemiologickeho režimu na oddeleniach. 

Prevencia šírenia MRSA – základné preventívne opatrenia:

1.      Skríning na prítomnosť MRSA

2.      Izolácia pacienta

3.      Dekolonizácia

4.     Hygiena rúk – je kľúčovým opatrením v prevencii nozokomiálnych nákaz. K prenosu MRSA najčastejšie dochádza kontaminovanými rukami. Prevencia výskytu MRSA v zdravotníckom zariadení vyžaduje umývanie rúk pomocou mydla s následným použitím vhodných dezinfekčných prípravkov na báze alkoholu s dôrazom na správnu techniku umývania rúk. 

4 stupne umývania rúk:

  • Bežné umývanie rúk

  • Hygienické umývanie rúk

  • Hygienická dezinfekcia rúk

  • Chirurgická dezinfekcia rúk