Kurz pre dievčatá a mladé mamičky vo Varhaňovciach

Oddelenie podpory zdravia RÚVZ Prešov zrealizovalo v dňoch 19. - 23.7.2010 Kurz pre dievčatá a mladé mamičky vo Varhaňovciach. Obsahom bola problematika dodržiavania osobnej hygieny, výživa, stravovanie, nákup a uskladňovanie potravín, prevencia infekčných ochorení, prevencia drogových závislostí, význam povinného očkovania a starostlivosť o novorodenca.

Po ukončení aktivít 12-tim účastníčkam boli odovzdané hygienické balíčky. Aktivita bola  zo strany zúčastených a organizátorov hodnotená kladne.