Tvoja správna voľba

RÚVZ Prešov  - oddelenie podpory zdravia  sa spolupodieľalo na plnení projektu Tvoja správna voľba. Projekt Policajného zboru bol zameraný na prevenciu drogových závislostí - alkohol, tabak a marihuanu. Realizoval sa pre žiakov ZŠ v Prešove a okolí vo veku 9-10 rokov. S preventistkami KP PZ v Prešove sme využívali inovatívne prístupy práce s deťmi, a to formu interaktívnej tvorivej dielne. Takáto aktivita sa stretla u 696 detí a ich pedagógov s pozitívnym hodnotením.