Svetový deň bez tabaku – 31. máj 2010 

            Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 31. máj 2010 za deň bez tabaku. Tohoročným heslom bolo  „Tabak – smrteľný v každej podobe“.

Svetový deň bez tabaku bol výzvou pre fajčiarov, aby tento deň nefajčili, čo by mohlo byť u nich prvým krokom zbavenia sa ich fajčiarskej závislosti.

            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove prijal výzvu SZO a v rámci tohto dňa zorganizoval v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, študentmi Gymnázia J.A.Raymana a SOŠ podnikania v Prešove akciu s názvom „Jablko za cigaretu“.

            Akcia sa uskutočnila dňa 31. mája 2010 od 13,00 do 15,00 hod. na pešej zóne. Fajčiari si  mohli dať zmerať množstvo CO a % COHb, tlak krvi a študenti  propagovali nefajčenie a zdravý životný štýl.

           V rámci tejto akcie bolo zozbieraných 72 cigariet.