Dieťa a vírus žltačky        Svetový deň hepatitídy – 19. 5. 2010

Hepatitída

Vírusová hepatitída je zápalové ochorenie pečene, pri ktorom dochádza následkom vírusovej infekcie k poškodeniu alebo až k zániku pečeňových buniek.

 

Príčinou je najčastejšie infekcia jedným z 5 hlavných identifikovaných typov vírusov, medzi ktoré patria vírusy hepatitídy A, B, C, D a E.

 

História ochorenia. Vírusová hepatitída bola známa už v staroveku, ale dôkaz o existencii viacerých typov vírusov pochádza len zo 40-tych rokov 20. storočia z pokusov prenosu infekcie na ľudských dobrovoľníkov. Pre existenciu typu hepatitídy, ktorý sa dnes označuje ako hepatitída C svedčili už v 70-tych rokoch minulého storočia pozorovania, že u časti príjemcov krvných transfúzií vznikla potransfúzna hepatitída aj po vyradení osôb infikovaných vírusom hepatitídy B z darcovstva. Od doby keď bola objavená možnosť zisťovania protilátok proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV) nastal prudký nárast poznatkov o tomto type hepatitídy, ktorý ju zaradil medzi najzávažnejšie medicínske problémy.                                       

 

Hepatitída A

Hepatitída typu A je infekčné vírusové ochorenie pečene, prenášané fekálno – orálnou cestou. Ochoreniu sa tiež hovorí „choroba špinavých rúk“ a predstavuje približne 2/3 všetkých hlásených vírusových hepatitíd na Slovensku.

 

Hepatitída B

Hepatitída typu B je infekčné vírusové ochorenie pečene, prenášané krvou a inými telesnými tekutinami (sliny, spermie, materské mlieko). Vyskytuje sa na celom svete a predpokladá sa, že ročne na toto ochorenie zomrie viac ako 1 milión ľudí. Hepatitída B sa prenáša rovnakým spôsobom ako HIV infekcia (AIDS), je však približne stokrát nákazlivejšia.

 

Hepatitída C

Žltačka typu C, alebo aj vírusová hepatitída typu C, či vírusový zápal pečene typu C sú rôzne názvy pre zápalové ochorenie pečene spôsobené vírusom hepatitídy C. Nebezpečenstvo ochorenia spočíva v jeho bezpríznakovom priebehu, ktorý môže trvať dlhé roky. To spôsobuje, že sa ho vo väčšine prípadov podarí diagnostikovať až v pokročilých chronických štádiách, keď dochádza k závažnému a už trvalému poškodeniu pečene.

Proti hepatitíde C zatiaľ neexistuje očkovacia látka (na rozdiel od hepatitídy A a B). V súčasnosti sú však dostupné lieky, ktoré pri včasnej diagnostike môžu väčšinu pacientov úplne vyliečiť.

Odhaduje sa, že v súčasnosti je na Slovensku infikovaných približne 20 000 ľudí. Z nich je len 1000 diagnostikovaných a lieči sa. Zvyšných 19 000 o svojim ochorení ani netuší a môže nevedomky ďalej prenášať infekciu.

Hepatitída C nie je len ochorenie narkomanov. Môže ju mať hocikto z nás a nemusí o nej vedieť... 

Ročne na toto vírusové ochorenie vo svete zomrie 1,5 milióna osôb.

Vírus žltačky  Vírus žltačky 

Vírusová hepatitída je zápalové ochorenie pečene, pri ktorom dochádza následkom vírusovej infekcie k poškodeniu alebo až zániku buniek pečene. Epidémia je prítomná na celom svete a predstavuje vážny problém verejného zdravotníctva. 

 

 

MUDr. Alena Ľaľová

vedúca oddelenia epidemiológie

RÚVZ Prešov