Informácia o importe poliovírusu do Euroregiónu SZO

 

MUDr. Alena Ľaľová,  oddelenie epidemiológie RÚVZ Prešov

Zdroj: ÚVZ SR

 

Dňa 23. apríla 2010 Regionálny úrad SZO pre Európu informoval o importe poliovírusu typu 1 do Tadžikistanu.

K 3. 5. 2010 hlásilo Ministerstvo zdravotníctva Tadžikistanu 206 prípadov akútnej chabej obrny, z ktorých 32 bolo laboratórne potvrdených ako detská obrna. Doteraz bolo hlásené jedno úmrtie na detskú obrnu. Dňa 4. 5. 2010 začalo prvé kolo celoštátnej imunizačnej kampane zameranej na všetky deti do 6 rokov.

K 5. 5. 2010 oznámilo Ministerstvo zdravotníctva Uzbekistanu 23 prípadov akútnej chabej obrny, ktoré sú predmetom epidemiologického vyšetrovania. V Uzbekistane sa bude vykonávať očkovanie zamerané na deti vo veku menej ako 5 rokov v dvoch národných cykloch.

Ostatné krajiny - Kazachstan, Turkménsko a Ruská federácia - posilňujú surveillance poliomyelitídy, revidujú stav zaočkovanosti na regionálnej úrovni a vykonávajú očkovanie.

Laboratórne potvrdenie regionálneho referenčného laboratória v Moskve indikuje divý poliovírus typu 1 a genetické sekvencie determinujú príbuznosť s vírusom z oblasti Uttar Pradesh, India.

Regionálny úrad SZO pre Európu zabezpečuje v spolupráci s národnými kanceláriami SZO posilnenie preventívnych opatrení. Všetky členské krajiny sú vyzvané k zabezpečeniu dodržiavania, prípadne aktualizácii svojich národných akčných plánov na eradikáciu poliomyelitídy. Vypuknutie epidémie osýpok a detskej obrny v európskom regióne SZO poukazuje na dôležitosť potreby stálej ochrany pred ochoreniami preventabilnými očkovaním.