Hepatitída A

MUDr. Alena Ľaľová, vedúca oddelenia epidemiológie RÚVZ Prešov

Hepatitída A sa označuje ako infekčná žltačka alebo "choroba špinavých rúk". Zodpovedá za ňu vírus hepatitídy A (HAV).

http://www.virusova-hepatitida.sk/dbpic/myti_rukou-390

 

HAV vniká do tela najčastejšie ústami. Infikovaná osoba vylučuje vírusy stolicou. K šíreniu vírusovej hepatitídy A významnou mierou prispieva nedostatočná osobná hygiena. Hepatitídy typu A sa najčastejšie prenášajú:

 • znečistenou stravou

 • špinavými rukami.

Ochorenie častejšie postihuje príslušníkov tzv. rizikových skupín. K nim patria:

 • deti predškolského a školského veku
 • mladí a dospelí do 35 rokov
 • cestovatelia

Vo zvýšenom riziku nákazy vírusom hepatitídy typu A sú tiež niektorí ľudia pri výkone svojho povolania:

 • zdravotníci
 • vychovávatelia a učitelia
 • vojaci
 • policajti
 • colníci
 • pracovníci súdu a väzenskej služby
 • letecký personál
 • sprievodcovia cestovných kancelárií
 • vodiči diaľkovej dopravy
 • pracovníci s odpadmi

Ako sa prejavuje a prebieha

Ochorenie prebieha zvyčajne akútne. To znamená, že sa náhle začne, ale tiež väčšinou úspešne celkom odznie. Akútny zápal pečene sa často javí ako bežná chrípka. Môžete trpieť:

 • zvýšenou teplotou
 • bolesťami svalov
 • bolesťami kĺbov
 • nevoľnosťou
 • zvracaním
 • nechutenstvom

Prvé príznaky ochorenia sa objavujú zvyčajne po 15 až 50 dňoch od prieniku vírusu do organizmu. U niektorých chorých sa objaví charakteristické žlté sfarbenie kože a očného bielka – žltačka. Ochorenie prebieha väčšinou ľahko, trvá priemerne 2 - 5 týždňov a zanecháva trvalú imunitu, neprechádza do chronicity. Ťažší priebeh má VHA  u dospelých. Smrtnosť je nízka, s vekom mierne stúpa.

Diagnózu stanoví lekár na základe celkového vyšetrenia a krvných testov. Na poruchu funkcie pečene upozorní zvýšenie koncentrácie pečeňových enzýmov.

Ako sa lieči

Liečba hepatitídy typu A je iba podporná. To znamená, že nebojuje priamo proti príčine ochorenia. Snaží sa vytvoriť také podmienky, aby mohol organizmus úspešne bojovať s vírusmi. Odporúča sa pokoj na lôžku a miernenie ťažkostí (teploty, bolesti hlavy, zvracanie). Dnes sa už nemusíte obávať drastických pečeňových diét používaných v minulosti. V prípade, že sa budete riadiť zásadami zdravej výživy, môžete jesť skoro všetko, na čo máte chuť. O vhodnosti potravín, pri ktorých si nie ste istí, sa poraďte so svojím lekárom. Ten vám tiež môže predpísať lieky chrániace pečeňové bunky a podporujúce ich obnovu (hepatoprotektíva) a vitamíny.

Ako sa jej vyhnúť

V niektorých prípadoch sa nedá prenosu HAV predísť ani dodržiavaním základov osobnej hygieny. Infekcia často potrápi cestovateľov do teplých krajín. K nákaze najčastejšie dochádza infikovanými potravinami, z kociek ľadu v nápojoch pripravených z infikovanej vody, z nedostatočne tepelne spracovaných rýb alebo morských živočíchov. Našťastie existuje možnosť aktívnej obrany. Hepatitíde typu A môžete účinne predísť očkovaním. O predpis a podanie vakcíny požiadajte svojho praktického lekára.

Očkovanie

 

V prvom rade sa očkujú priame kontakty chorých v ohnisku VHA. Protilátky sa vytvárajú v priebehu 14 dní po očkovaní.

Toto očkovanie sa vykonáva na základe rozhodnutia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Odporúča sa najmä osobám, ktoré sú vo zvýšenom riziku nákazy: osoby prichádzajúce do styku s  infikovanými, zdravotnícky personál, zamestnanci kanalizácií, odpadového hospodárstva a záchranárskych prác, cestovatelia do oblastí s vysokým výskytom hepatitídy A.

Po prekonaní VHA je človek chránený doživotne. Nie je však chránený proti ostatným typom vírusovej hepatitídy.

Účinnosť vakcíny proti VHA je veľmi vysoká, až 95%, čo znamená, že zo 100 zaočkovaných je 95 chránených a  5 ľudí na očkovanie nezareaguje. Očkujú sa hlavne mladšie osoby. Generácia nad 50 rokov sa už s vírusom v priebehu života stretla, preto by sa mala očkovať až po negatívnom výsledku vyšetrení protilátok.

 

Situácia v Prešovskom kraji v roku 2009

 

V roku 2009 pokračoval zvýšený výskyt ochorení na vírusovú hepatitítu A. Hlásených bolo 909 ochorení s chorobnosťou 113,07/100 000 obyvateľov, čo predstavuje nárast v porovnaní s  minulým rokom. Index – 1,59. Najvyššia vekovo – špecifická chorobnosť bola zaznamenaná u detí vo veku 1 - 4 rokov. Chorobnosť bola ovplyvnená  epidemickým výskytom ochorení vo väčšine okresov Prešovského kraja.  Ochorenia sa šírili priamym kontaktom prevažne u osôb žijúcich v nižšom sociálno-hygienickom prostredí.

Zdroj: EPIS