Epidemiologický informačný systém EPIS - zdroj informácií pre výskyt prenosných ochorení

 Radi by sme dali do všeobecnej  pozornosti, že stručná charakteristika vybraných prenosných ochorení, vrátane akútnych respiračných ochorení, ich výskyt za určité časové obdobie, sezónny výskyt a vekovo-špecifická chorobnosť sú dostupné v grafickej a tabelárnej forme na portáli epidemiologického informačného systému EPIS. Ide hlavne o nasledovné linky:

-     hlavný portál EPIS: http://www.epis.sk/

-     ochorenia od A-Z: http://www.epis.sk/InformacnaCast/IndexAZ.aspx

-     trendy vývoja vybraných prenosných ochorení:

http://www.epis.sk/InformacnaCast/TrendyVyvoja.aspx 

Zdroj:ÚVZ SR odbor epidemiológie