Súťaž pre fajčiarov – „Prestaň a vyhraj 2010“ 

 

            V roku 2010 sa koná celoslovenská súťaž pre fajčiarov „Prestaň a vyhraj“. Jej cieľom je motivovať tých fajčiarov, ktorí sa rozhodli prestať fajčiť.

            Hlavným koordinátorom súťaže je na národnej úrovni Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s jednotlivými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva vrátane RÚVZ so sídlom v Prešove. Partnermi sú Ministerstvo zdravotníctva SR, kancelária SZO na Slovensku a Slovenská zdravotnícka univerzita.

            Záštitu nad súťažou v tomto roku prevzal minister zdravotníctva SR Richard Raši. 

Pravidlá súťaže:

  • Zanechať užívanie tabakových výrobkov v čase od 1. mája do 31. mája 2010

  • Vek najmenej 18 rokov

  • Odovzdať prihlášku do súťaže v termíne do 30. apríla 2010, rozhodujúci je dátum    poštovej pečiatky

  • Prihláška musí byť čitateľne vyplnená paličkovým písmom. Prihláška do súťaže   "Prestaň a vyhraj 2010" , alebo si ju môžete stiahnuť zo stránky  www.uvzsr.sk.

Výhercovia národnej ceny budú vyžrebovaní koncom mája spomedzi prihlásených zo Slovenska. Následne na to budú podrobení biochemickému vyšetreniu na preukázanie nefajčenia.  

Národné ceny:

  • 400 eur – daruje Úrad verejného zdravotníctva SR

  • Víkendový relax pobyt pre dve osoby v hoteli Grand Hotel Permon vo Vysokých Tatrách v hodnote 500 eur – Zdravotná poisťovňa UNION.

  • Rekondičný pobyt vo vybranom zariadení podľa miesta bydliska pre dve osoby v hodnote 400 eur – Ministerstvo zdravotníctva SR 

Cena pre najmladšiu matku:

  • Značkové oblečenie v hodnote 200 eur – kancelária SZO na Slovensku 

Prihlášky do súťaže zašlite najneskôr do 30. apríla 2010 na adresu: 

Súťaž „Prestaň a vyhraj“

Úrad verejného zdravotníctva SR

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava 

alebo osobne doniesť na:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Oddelenie podpory zdravia

Hollého 5

080 01 Prešov