Deň otvorených dverí

Dňa 22.10.2009 sa na oddelení preventívneho pracovného lekárstva v RÚVZ Prešov  uskutoční deň otvorených dverí v rámci kampane "Zdravé pracoviská - hodnotenie rizík".

Témy kampane:

  • Zaraďovanie prác do kategórií v rámci platnej legislatívy.

  • Povinnosti právnických a fyzických osôb týkajúcich sa zabezpečenia pracovno - zdravotnej služby.