Zdravie za katedrou

Dňa 7.10.2009 oddelenie podpory zdravia RÚVZ Prešov realizovalo v ZŠ Bajkalská 29 Prešov, projekt Zdravie za katedrou. Cieľom tejto akcie bolo u učiteľov tejto školy preventívnym skríningovým vyšetrením stanoviť riziká srdcovo - cievnych ochorení a následným poradenstvom ich motivovať k zdravému životnému štýlu a väčšiemu záujmu o svoje zdravie.