Ochorenie na chrípku a jej prevencia  

Chrípka je ochorenie, ktoré sa vyskytuje na celom svete, spôsobuje epidémie rôzneho rozsahu a patrí medzi najnákazlivejšie ochorenia s nepriaznivým dopadom na ekonomiku postihnutých krajín.

Chrípka vzniká náhle, prenáša sa vzduchom, rýchlo sa šíri, inkubačný čas je krátky, 1-3 dni.

Na Slovensku je každoročne evidovaných 1-2 milióny ochorení na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky. U nás má chrípke sezónny charakter. Začína zvyčajne v decembri, najvyššia chorobnosť býva vo februári  a táto situácia trvá  4-8 týždňov. Chrípková setóna trvá od 1.októbra do 30 apríla.

Najvyššia chorobnosť je u detí predškolského veku, v epidémii je najviac chorých detí v školskom veku.

Počas chrípkovej sezóny je dôležité dodržiavať správne hygienické návyky, zvyšovať odolnosť organizmu, dostatočný prísun vitamínov.

V čase epidémie je dobré vyhýbať sa hromadným podujatiam a pobytu v preľudnených priestoroch.

Očkovanie proti chrípke je najúčinnejší a najefektívnejší spôsob ako predchádzať ochoreniam na chrípku.

Očkovať sa proti chrípke je najlepšie v jeseni, koncom októbra až do decembra. Očkovať sa môže aj v epidémii.

Očkovacie látky, ktoré sa používajú na očkovanie proti chrípke sú neživé a obsahujú 3 typy vírusov.

Slovenská republika zatiaľ nedosahuje úroveň zaočkovanosti krajín EÚ, USA, Kanady a Japonska. V sezóne 2008/2009 bolo zaočkovaných 12,8% populácie na Slovensku a v skupine 59 ročných a starších – 35,5%.

Cieľom EÚ je preočkovanosť populácie 30% a u rizikových skupín a starších ľudí – 75%.

Očkovanie je veľmi dôležité u ľudí vo vysokom riziku vzhľadom k veku, základným ochoreniam a profesii. U starších ľudí sa odporúča súčasne s chrípkou očkovať aj proti pneumokokom  v súvislosti s prevenciou závažných komplikácií proti chrípke.

Očkovanie je potrebné opakovať každý rok z dôvodu, že vírus chrípky sa stále mení a musí sa vyrábať aktuálna očkovacia látka.

 

Viac informácii na stránke ÚVZ SR - odborné prezentácie o chrípke