Svetový deň srdca 

            Slováci najčastejšie dlhodobo zomierajú na choroby obehovej sústavy. Chorobnosť aj úmrtnosť na srdcovocievne ochorenia je na Slovensku stále vysoká. Preto Slovenská nadácia srdca a Slovenská kardiologická spoločnosť  v spolupráci  s úradmi verejného zdravotníctva na Slovensku organizuje pod záštitou ministra zdravotníctva SR pri príležitosti Svetového dňa srdca a v rámci projektu Most /mesiac o srdcovocievnych témach/ dňa 25. 9. 2009 celoslovenský deň D.  Tento deň bude venovaný masívnej celonárodnej edukácii občanov o závažnosti hlavných srdcovocievnych rizikových faktorov ako sú vysoký krvný tlak, fajčenie, zvýšená hladina tukov (cholesterol, triacylglyceroly), nedostatok pohybu a obezita.

            Pri tejto príležitosti Vás pozývame do Poradne zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, kde Vám budú vyšetrené uvedené rizikové faktory, vyhodnotené riziko a poskytnuté odborné poradenstvo v oblasti prevencie srdcovocievnych ochorení. Vyšetrenie je bezplatné a je potrebné sa naň objednať na tel.č. 75 80 333.

Príďte a dozviete sa čo znamená kód zdravého života 0-30-5-120-80. 

 

                                                                       Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov

                                                                       Oddelenie podpory zdravia