Informácia pre média o výskyte ďalšieho prípadu novej chrípky A(H1N1) ku dňu 6.7.2009

Národné referenčné centrum pre chrípku  dňa 6. 7. 2009 v poludňajších hodinách potvrdilo ďalší prípad novej chrípky typu A(H1N1).

Jedná sa o 45 ročnú ženu z Prešovského kraja, ktorá sa vrátila z pobytu v USA. Lekára vyhľadala z dôvodu pozitívnej cestovateľskej anamnézy a klinických príznakov - teplota  37 stupňov, suchý dráždivý kašeľ a škriabanie v krku.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove bol upovedomený a začal epidemiologické šetrenie.

 

                                                      doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

                                               hlavný hygienik