Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Prešove, ul. Hollého 5, PSČ 080 01             


  

                                                                             Všetkým praktickým lekárom

                                                                             pre deti a dorast

                                                                             a praktickým lekárom pre dospelých

                                                                             v okresoch Prešov a Sabinov                                                                                 

 

 

Naša značka                   Vaša značka                Vybavuje         V Prešove

           2009/1151-02/BE3/Za                                        odd. epid.        30.4.2009

 

VEC:

Informácia o výskyte ochorení na nový typ chrípkového vírusu A H1N1  u ľudí v USA, Mexiku a ďalších krajinách

-opatrenia na zabránenie zavlečenia  ochorení do  SR, ohraničenie ohniska, obmedzenie šírenia a odvrátenie pandémie

 

V súvislosti s výskytom nového typu chrípkového vírusu typu  A H1N1 a následne  vyhlásením 5. stupňa / fáza 5.1. Pandemického ohrozenia  WHO, v ktorej SR nie je zasiahnutá /,  žiadam vás o nasledovné: 

  • U osôb s príznakmi akútnych respiračných ochorení zisťovať cestovateľskú anamnézu

  • V prípade zistenia pozitívnej cestovateľskej anamnézy ( návrat z Mexika, juhu USA, prípadne inej krajiny, v ktorej sa už vyskytol potvrdený prípad ) alebo kontakt s osobou, ktorá bola v tejto krajine, odoslať pacienta na infekčné oddelenie FNsP Prešov za účelom odobratia biologického materiálu na virologické vyšetrenie

  • Zároveň okamžite nahlásiť takýto prípad na č. tel.: 0910 908819 - MUDr. Zákuťanská alebo 0911 545937- Ing. Mýtniková / služba je zabezpečená 24 hodín denne /

  • Pri vyšetrovaní pacienta s podozrením na ochorenie na novú chrípku dodržiavať rovnaké preventívne opatrenia ako u sezónnej chrípky (používať ochrannú rúšku, dodržiavanie osobnej hygieny- časté umývanie rúk teplou vodou a mydlom )

  • Klinické príznaky u ochorení na nový typ chrípky spôsobený vírusom typu A H1N1 sú rovnaké ako u sezónnej chrípky, tzn. od ľahkých foriem až po závažné pneumónie

  • Doposiaľ neexistuje vakcína, ktorá by obsahovala nový typ chrípkového vírusu, odporúčanie na preventívne a terapeutické užívanie antivirotík zatiaľ nie je kompletne vypracované

  • Aktuálne informácie o výskyte ochorení na nový typ vírusu A H1N1 vo svete a v SR sú priebežne na adresách www.uvzsr.sk, www.who.sk

  • V záujme rýchlej informovanosti Vás žiadam o nahlásenie vašich e-mailových adries buď na adresu: po.zakutanska@uvzsr.sk, alebo na telefónne číslo odd. epidemiológie RÚVZ Prešov - 75 803 35, 75 803 37.

 

 S úctou   

                                                                                                   Ing. Jana Mýtniková 

                                                                                                   regionálna hygienička

 

 

 

 

Prílohy:

 

1.      Rozhodnutie komisie

  1. Návod na odber materiálu na virologické vyšetrenie

akútnych respiračných ochorení.