Informácie o "NOVEL FLU VIRUS"

   
15.7.2009 Informácia pre médiá o výskyte vírusu chrípky A (H1N1) Epidemiologická situácia zo dňa 14.7. 2009, 17.00
6.7.2009 Informácia pre média o výskyte ďalšieho prípadu novej chrípky A(H1N1) ku dňu 6.7.2009
  Osobné ochranné opatrenia /nefarmakologické/ na zníženie rizika prenosu chrípky
30.4.2009 Opatrenia chrípka - informácia pre lekárov
30.4.2009 Základné informácie "NOVEL FLU VIRUS" (prasacia chrípka)
30.4.2009 Zabezpečenie laboratórnej diagnostiky v NRC pre chrípku (PDF)
30.4.2009 Odporúčania pre cestovateľov