Národná kampaň - Dezinfekcia rúk

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) realizuje program "Clean Care is Safer Care"  ako súčasť globálnej výzvy pre bezpečnosť pacientov. V rámci programu sa budú 5. mája 2009 organizovať národné kampane na zvýšenie compliance hygieny a  dezinfekcie rúk v zdravotníctve pod heslom: "Save Lives: Clean Your Hands" (podrobnejšie informácie nájdete na stránke: www.who.int/gpsc/5may/en/index.html). Európske centrum pre kontrolu chorôb (ECDC) taktiež participuje na tomto programe.

Na podporu aktivít  v SR je pripravená edukačná prezentácia o problematike dezinfekcie rúk, ktorú je dostupná na  stránke www.ruvztn.sk.

Po skončení národnej kampane budú všetky aktivity vyhodnotené. Správa o realizácii v SR bude vrátane dokumentácie (fotodokumentácia, propagačné materiály, druhy aktivít zamerané na zdravotníckych pracovníkov, na pacientov, výsledky zisťovaní spotreby alkoholových dezinfekčných prostriedkov na ruky v lôžkových zariadeniach, výsledky zisťovaní vedomostí a iné) zaslaná do Kancelárie WHO na Slovensku a do  ECDC.