Informácie

23.1.2019

Oznámenie ovzdušie 01.2019

18.1.2019 Oznamovanie kategórie práce 2
20.12.2018 Oznam pre zamestnávateľov
1.10.2018 23.10.2018  deň otvorených dverí  na oddelení preventívneho pracovného lekárstva
28.9.2018 30. september - Svetový deň srdca
12.9.2019 Ponuka práce - chemik VŠ
31.7.2018 Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike
3.5.2018 5. máj – Deň hygieny rúk
19.4.2018 Európsky imunizačný týždeň – EIW 2018
15.3.2018 Zdravá pitná voda z vlastnej studne
15.3.2018 V ý z v a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove pri príležitosti Svetového dňa vody
9.3.2018 Týždeň mozgu 12.- 18.3.2018
1.3.2018 Najčastejšie mýty o mozgu
1.3.2018 Týždeň mozgu leták
26.2.2018

Akrymalid v potravinách leták

1.2.2018 Praktická forma Očkovacieho kalendára na rok 2018 v elektronickej forme
16.1.2018 Osýpky  sú vážne ochorenie leták
29.12.2017 Očkovací kalendár pre rok 2018
30.11.2017 Prevencia pred hepatitídou typu A - video
29.11.2017 Svetový deň boja proti AIDS
29.11.2017 Očkovanie proti chrípke v chrípkovej sezóne 2017/2018
23.11.2017 Ako predísť chrípke - leták
30.8.2017 Informácia o výskyte škodlivých výrobkov
05.05.2017 Výber 03/2017
05.05.2017 Výber 02/2017
05.05.2017 5. máj – Deň hygieny rúk
21.4.2017 Od 21.3.2017 RÚVZ Prešov – oddelenie fyzikálnych analýz vykonáva meranie UV žiarenia v soláriách
11.04.2017 Výber 01/2017
20.3.2017 Výzva RÚVZ Prešov pri príležitosti Svetového dňa vody
9.3.2017 Význam obsahu stopových látok v pitnej vode  pre zdravie človeka
9.3.2017 Vyzvi srdce k pohybu 2017
9.3.2017 Týžden mozgu 2017
9.3.2017 Svetový deň ústneho zdravia
2.3.2017 Usmernenie občanov pri bezodplatnom poskytovaní hotových pokrmov na verejnosti.
2.3.2017 Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou
25.1.2017 Oznámenie ovzdušie 1.2017
  Rok 2016
1.12.2016 Svetový deň boja proti AIDS
11.11.2016 Realizácia  celoslovenskej súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“
11.11.2016 14.november - Svetový deň diabetu
8.11.2016 Výber č. 04/2016
19.7.2016 Výber č.03/2016 zo štátnych zamestnancov
19.7.2016 Výber č.02/2016 zo štátnych zamestnancov
4.5.2016 5. máj – Deň hygieny rúk
25.4.2016 Európsky imunizačný týždeň – EIW 2016
19.4.2016 Praktická forma očkovacieho  kalendára pre rok 2016 v elektronickej forme
11.3.2016 7. apríl - Svetový deň zdravia
8.3.2016 14. - 20. marec - Týždeň mozgu
2.3.2016 Výzva RÚVZ Prešov pri príležitosti Svetového dňa vody
29.2.2016 Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s vírusom Zika
2.2.2016 4. február - Svetový deň proti rakovine
29.1.2016 Vnútorné výberové konanie zo zamestnancov RÚVZ Prešov
  Rok 2015
14.12.2015 Oznam o skúške odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska a pohrebnej služby
8.12.2015 Očkovací kalendár na rok 2016
2.11.2015 14. november - SVETOVÝ DEŇ DIABETU
22.10.2015 Európska kampaň EU-OSHA – Zdravé pracoviská „Spolupráca pri prevencii rizík“
2.10.2015 10. október - Svetový deň duševného zdravia
2.10.2015 „Prichádza chrípková sezóna“
22.9.2015 Kampaň MOST 2015
22.9.2015 September – Svetový mesiac Alzheimerovej choroby
9.9.2015 Prevencia- Informačné letáky o chrípke a kliešťoch sa dostanú do rómskych osád
17.7.2015 Oznam-Delňa zákaz kúpania
3.7.2015 Leták "Preplávajme letom bezpečne"
29.6.2015 Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
19.6.2015 Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike - odborné usmernenie
15.6.2015 Čo robiť počas horúčav
29.5.2015 Výberové konanie - vedúci oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu
30.4.2015 5.máj - Kampaň  "Save Lives: Clean Your Hands" - "Umývaj si ruky - zachrániš si život"
15.4.2015 EIW 2015 -  Európsky imunizačný týždeň
14.4.2015 Slovenka roka 2015
7.4.2015 Svetový deň zdravia -  Bezpečnosť potravín: „od farmy na tanier, robme potraviny bezpečné"
16.3.2015 Celonárodná kampaň Vyzvi srdce k pohybu 23.3 - 14.6.2015
16.3.2015 Očkovací kalendár na rok 2015
10.3.2015 Výzva  pri príležitosti Svetového dňa vody
18.2.2015 Očkovanie proti vírusovej hepatitíde  typu A - zameniteľnosť vakcín
12.2.2015 Informácia pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania -  zber a manipulácia s kuchynským biologickým  odpadom – upozornenie
15.1.2015 Očkovací kalendár 2015
  Rok 2014
28.11.2014 Medzinárodný deň boja proti AIDS
22.10.2014 Prednáška MUDr. V. Rolný - Epidémia Eboly z pohľadu infektológa a činnosť ošetrujúceho personálu /ppt/
22.10.2014 Prednáška RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. - Epidémia Eboly z pohľadu ÚVZ SR /ppt/
22.10.2014 Edukačný materiál - Podozrivá osoba na vysoko nebezpečnú nákazu /doc/
10.9.2014 Hemoragická horúčka Ebola - leták
9.9.2014 Chrípková sezóna 2014 -2015 - usmernenie pre lekárov
8.8.2014 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa vírusového ochorenia Ebola
8.8.2014 Usmernenie ÚVZ SR a RÚVZ v SR pre ošetrujúcich lekárov
8.8.2014 Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s vírusovým ochorením Ebola
8.8.2014 Vírusové ochorenie Ebola – Informácia pre cestujúcich
15.7.2014 Prvý skutočný dôkaz, či vakcíny spôsobujú autizmus: Výsledok musí vedieť každý rodič!
11.6.2014 Nové odporúčania pre obyvateľov a návštevníkov krajín s výskytom detskej obrny
16.5.2014 Leták Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
16.5.2014 Leták Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
7.5.2014 Výberové konanie 2/2014 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta - obsadzovaná funkcia: Odborný radca – vedúci oddelenia epidemiológie /pdf/
 

5. máj 2014 ,,Umývaj si ruky- zachrániš život“

Plagáty - 5 momentov v hygiene rúk

25.4.2014 Vírusové ochorenie Ebola – Informácia pre cestujúcich
23.4.2014 Európsky imunizačný týždeň –EIW 2014 
3.4.2014 Školenie na získanie odbornej spôsobilosti pre prácu v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
2.4.2014 Informácia o epidémií hemoragickej horúčky Ebola v Guiney /pdf/
1.4.2014 Svetový deň zdravia  7. apríl 2014
7.3.2014 Výber 1/2014 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta - obsadzovaná funkcia: hlavný referent
  Povinné a odporúčané očkovanie podľa dosiahnutého veku a a rizika nákazy v Slovenskej republike na rok 2014 /pdf/
  Rok 2013
15.1.2013 Praktická forma Očkovacieho kalendára na rok 2014
15.1.2013 Očkovací kalendár na rok 2014 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých
20.11.2013 Celoslovenská súťaž pre žiakov 7. ročníkov ZŠ s názvom „Najlepšia protidrogová nástenka“
14.10.2013

Európska kampaň EU-OSHA – Zdravé pracoviská „Spolupráca pri prevencii rizík“

14.10.2013 „Deň otvorených dverí Odboru preventívneho pracovného lekárstva"
11.10.2013 Kampaň 2013 „Odstráň obezitu“ 
  Užitočné informácie o chrípke
  Výskyt divého poliovírusu typ 1 v Izraeli a riziko možného šírenia
 

21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby  

11.9.2013 Európsky deň ústneho zdravia
9.9.2013 Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a kozmetických výrobkov
5.9.2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 377/2004 Z .z.  o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19.8.2013 Epidemiologická situácia za mesiac júl 2013 v okresoch Prešov a Sabinov
10.7.2013 Výber 2/2013 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta - obsadzovaná funkcia: odborný radca
26.6.2013 Projekt GYMFIT
26.6.2013

Školenie na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

26.6.2013 Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k výkonu ŠZD a ÚK k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania
20.6.2013 Výskyt nového typu vírusu vtáčej chrípky A(H7N9) u ľudí v Číne
5.6.2013 Aktivity k svetovému dňu bez tabaku
4.3.2013 VYZVI SRDCE K POHYBU – 2013 
22.3.2013 Oznámenie o skúške odbornej spôsobilosti  na prevádzkovanie pohrebiska a pohrebnej služby
23.01.2013 Kontaminácia sušeného mlieka jedom na hlodavce v Poľsku  - informácia
  Rok 2012
10.12.2012 Ako predísť chrípke
7.12.2012 Výzva pre občanov Slovenskej republiky a prevádzkovateľov potravinárskych podnikov
  Svetový deň boja proti AIDS
27.11.2012 Výberové konanie 3/2012 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta - obsadzovaná funkcia: odborný radca -  vedúci oddelenia HV, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 
  Odborné u s m e r n e n i e ku kontrole liehovín v zariadeniach spoločného stravovania
  Kontrola vysledovateľnosti
11.10.2012 Najčastejšie kladené otázky pacientov k stiahnutiu vakcíny Infanrix Hexa
11.10.2012 Postup lekární pri sťahovaní očkovacej látky Infatrix Hexa šarže A21CB191B
11.10.2012 Vykonané opatrenia v procese stiahnutia očkovacej látky
11.10.2012 Stiahnutie z trhu INFANRIX HEXA šarža A21CB191B  z dôvodu zistenia možnosti potencionálnej mikrobiálnej kontaminácie
10.10.2012 Opatrenie k liehovinám z ČR
8.10.2012 Informácia o stiahnutí lieku z trhu
2.10.2012 Zmena vo výške správnych poplatkov s platnosťou od 1.10.2012
2.10.2012 Informácia
1.10.2012 1. október – Medzinárodný deň starších
1.10.2012 28. september – Deň srdca 
26.9.2012 28. september  - Deň srdca
  Usmernenie pre prevádzkovateľov
  Stanovenie metanolu v alkohole
  Rozhodnutie - opatrenie
30.7.2012 Výber 2/2012 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta - obsadzovaná funkcia: hlavný referent
4.7.2012 Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a kozmetických výrobkov
27.6.2012 Deň zodpovednosti
8.6.2012 Prestaň fajčiť daj si jablko
27.5.2012

31. máj Svetový deň bez tabaku

24.4.2012 Európsky imunizačný týždeň (EIW)
2.4.2012 Výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta - obsadzovaná funkcia: Hlavný referent
12.3.2012 22. marec - Svetový deň vody
24.2.2012 Pracovná zdravotná služba - zmeny v legislatívnych úpravách od 1. januára 2012
24.2.2012

Európska kampaň SLIC – Posúdenie psychosociálnych rizík pri práci

  Očkovací kalendár 2012
16.1.2012 Dni vyhlásené SZO (WHO a inými agentúrami OSN) súvisiace so zdravím, resp. s Národným programom podpory zdravia na rok 2012
Rok 2011  
9.12.2011 „Hrou proti AIDS“
7.12.2011 EHES European Health Examination Survey - Zisťovanie zdravia Európanov
29.11.2011 1.12.2011 Svetový deň boja proti AIDS
9.11.2011

Informácia o Kampani  Zdravé pracoviská – bezpečnosť v údržbe

21.10.2011 Informácie o výskyte salmonelóz u ľudí asociovaných s chovom malých vodných korytnačiek a opatrenia na zamedzenie ich vzniku 
11.10.2011 Chrípka 
7.10.2011 Vyhodnotenie  akcie Deň srdca 2011
28.9.2011 Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie ľudí - dotazník
19.9.2011 Deň srdca
4.7.2011 Usmernenie pre dovozcov alebo ich zástupcov pri dovoze polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong
29.6.2011 Oznámenie o skúške odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska a pohrebnej služby
6.6.2011 Svetový deň bez tabaku - Jablko za cigaretu
31.5.2011 Infekcie vyvolané patogénnymi Escherichia coli
 

Oznam pre lekárov

25.5.2011 31. máj Svetový deň bez tabaku
4.5.2011 Oznam
21.4.2011 EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ
23.3.2011 Oznámenie o skúške odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska a pohrebnej služby
17.3.2011 22. marec - Svetový deň vody
16.3.2011 Vyzvi srdce k pohybu
Rok 2010
14.12.2010 Očkovací kalendár na rok 2011 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých
8.12.2010 Podrobnosti posudku o riziku a návrhu na zaradenie prác do kategórie rizika z hľadiska ionizujúceho žiarenia
24.11.2010 Rodičia si budú môcť vybrať vakcínu na povinné očkovanie proti pneumokokom
24.11.2010 Informácie v súvislosti s epidemickým výskytom cholery na Haiti
15.11.2010 Európsky týždeň boja proti drogám
11.11.2010 Mimoriadna kontrola rekreačných a stravovacích zariadení v Slovenskej republike určených na zimnú turistickú sezónu – správa o vykonaných kontrolách
29.10.2010 Kategorizácia vakcín od 1.10.2010
29.10.2010 Indikačné obmedzenia pre vakcíny k 1.10.2010
29.10.2010 Správa z tlačového brífingu pod názvom "Vyhodnotenie pandémie chrípky v SR"
25.10.2010 Deň otvorených dverí Odboru preventívneho pracovného lekárstva 27.10.2010
Informácia o Kampani Zdravé pracoviská – bezpečnosť v údržbe
29.9.2010 MOST 2010 - "Deň srdca"
23.9.2010 Prichádza obdobie chrípok. Očkovanie nepodceňujte!
31.8.2010 Zdravotné riziká - soláriá
  Odporúčania WHO v postpandemickom období 
  Ukončenie pandémie
  Epidémie osýpok v Európe – aktuálne informácie 
  Kampaň "Umývaj si ruky a zachrániš život"
  Informácia k preočkovaniu adolescentov v 13. roku života
23.7.2010 Kurz pre dievčatá a mladé mamičky vo Varhaňovciach
14.7.2010 Indikačné obmedzenia pre vakcíny od 1.7.2010
14.7.2010 Kategorizácia vakcín od 1.7.2010
1.7.2010 Pozor na kliešte!
1.7.2010 Prírodné ohniská kliešťovej encefalitídy na Slovensku
21.6.2010 Očkovací kalendár - II. polrok 2010
8.6.2010 Povodne riziko vzniku prenosných ochorení a zásady na predchádzania ich vzniku
8.6.2010 Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia pri záplavách
8.6.2010 Povodeň a jej dôsledky (pre duševné zdravie)
2.6.2010 Tvoja správna voľba
2.6.2010 Postup pri zneškodňovaní zvyškov vakcíny proti pandemickej chrípke - usmernenie
2.6.2010 Svetový deň bez tabaku - foto z akcie
19.5.2010 Svetový deň hepatitídy
17.5.2010 Informácia o importe poliovírusu do Euroregiónu SZO
17.5.2010 Epidémie osýpok v Európe
13.5.2010 Informácia o pandemickej chrípke v SR 
10.5.2010 Nezabudli ste na očkovanie proti tetanu ?
4.5.2010 Sprievodca očkovaním pomôže rodičom vyznať sa v spleti množstva informácií
4.5.2010 Epidemiologický informačný systém EPIS - zdroj informácií pre výskyt prenosných ochorení
4.5.2010 Hepatitída A
28.4.2010 Zdravý životný štýl v kontexte výchovy a vzdelávania na školách
22.4.2010

Európsky imunizačný týždeň v roku 2010

8.4.2010

Srdce žien:

I. Fakty o ženách a o kardiovaskulárnom výskume

II. Ženy a kardiovaskulárne ochorenia v klinických štúdiách

III. Fakty o ženách a o kardiovaskulárnom výskume

1.4.2010 Súťaž "Prestaň a vyhraj 2010"
24.3.2010 Svetový deň zdravia – 7. apríl
  22. marec - Svetový deň vody
3.2.2010 Očkovanie zdravotníckych pracovníkov okresu Prešov proti chrípke A(H1N1)
3.2.2010 Očkovací kalendár - prvý polrok 2010
27.1.2010 Správa z implementácie päťročného plánu úradnej kontroly Slovenskej republiky v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike za rok 2009
Rok 2009
28.11.2009 XI. Ročník súťaže telesnej zdatnosti študentov stredných škôl v Prešove
20.11.2009 Mimoriadna cielená kontrola na dodržiavanie hygienických požiadaviek v domovoch sociálnej starostlivosti, vrátane domovov dôchodcov, domovov špeciálnej starostlivosti (charitné, hospice a pod.), ktoré nepatria medzi zdravotnícke zariadenia
20.11.2009 Mimoriadna cielená kontrola v potravinárskych prevádzkach supermarketov a hypermarketov všetkých obchodných reťazcov v  Slovenskej republike – správa o vykonaných kontrolách
22.11.2009 Výkon kontroly fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania – správa o vykonaných kontrolách
20.10.2009 Deň otvorených dverí na oddelení preventívneho pracovného lekárstva v rámci kampane "Zdravé pracoviská- hodnotenie rizík"
9.10.2009 Zdravie za katedrou
9.10.2009 Deratizácia a dezinsekcia rómskych osád
30.9.2009 Ochorenie na chrípku   
21.9.2009 Svetový deň srdca
24.8.2009 VYZVI SRDCE K POHYBU
27.7.2009 Informačná kampaň na ochranu pred používaním black hena na dočasnú dekoráciu pokožky
15.7.2009 Informácie o NOVEL FLU VIRUS
3.7.2009 Výročná správu z implementácie päťročného národného plánu úradných kontrol Slovenskej republiky za rok 2008
15.6.2009 Kontrola zákazu fajčenia zo strany RÚVZ Prešov
25.5.2009 "Žime zdravo"
20.5.2009 Protiepidemická komisia
30.4.2009 Národná kampaň - Dezinfekcia rúk
20.4.2009 Európsky imunizačný týždeň
17.3.2009 22. marec - Svetový deň vody
14.1.2009

S p r á v a z implementácie päťročného plánu úradnej kontroly Slovenskej republiky v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike 1.1.2008 – 31.12.2008

13.1.2009 Informácia o nových legislatívnych predpisoch
   

Informácia pre praktických lekárov pre dospelých

    Projekt "Hrou proti AIDS"  
    Ochrana obyvateľov pri zhoršení rozptylových podmienok ("Smogová situácia")