Dekontaminácia priestorov a predmetov zamorených Bacillus anthracis v teréne.

Manipulácia s podozrivým materiálom (listová alebo iná zásielka) – neotvárať!

Zavrieť do kontajnera s nepriepustnými stenami – sklenená alebo umelohmotná fľaša so širokým hrdlom, ak sa dá uzatvárať. Ak nie je k dispozícii takýto obal, použiť hrubý igelitový sáčok.

Informovať Policajný zbor č.t. 158.

Pri poranení podozrivým materiálom umyť ruky, najlepšie dezinfekčným mydlom a drobné poranenia ošetriť Jódovou tiktúrou, 2% Jodonalom B, Banseptom, Spitadermom.

Priestor – nezametať! Upratovať na mokro roztokmi účinných dezinfekčných roztokov v 2 – 5 % koncentráciách.

Chloramín B – 2%             Jodonal

Chrórdetal                          Forten

Chlorox                               Incidur

Chlorové vápno                  Persteril

Savo                                    Glutaraldehyd

Handru, ktorá sa používa na stieranie priestorov a predmetov spáliť.