Oddelenie MŽP

 
 

vedúci oddelenia :  MVDr. Ľudovít Sedlák   tel:  051 / 75803-54, 50

   

Vykonáva analýzy:

 

·         potravín, kozmetiky a predmetov bežnej potreby

·         pitných vôd, pramenitých a minerálnych vôd

·         rekreačných vôd - bazény prírodných a umelých kúpalísk

·         povrchových vôd

·         čistených vôd

·         vzoriek sanitárnej mikrobiológie