Faktúry 2015

P.č.

Číslo

faktúry

Popis fak. plnenia

Hodnota plnenia

v €

(vrátane DPH)

Číslo

zmluvy

Číslo

objednávky

Dátum

 doručenia

Identifikácia

dodávateľa/IČO

 1/15

20140954

Snas reakredatícia r.2014

6480,00

 

68/2014

23.12.2014

Snas Bratislava

30809673

 2/15

4201983439

Vzduch

45,52

   

30.12.2014

Linde Gas Bratislava

31373861

 3/15

953309

Pracovní lekarství

21,30

 

Predpaltné

31.12.2014

Mediaprint-Kapa BA

35792281

 4/15

0114136450

Strávne lístky 1/2015

4815,72

08/2011

 

2.1.2015

Dejeuner Bratislava

31396674

 5/15

2015000001

Občerstvenie – repre

74,88

 

Osobne

5.1.2015

MCK Prešov

45722102

 6/15

141714

Renovácia cartr.

730,56

   

5.1.2015

Ton Tech Prešov

43272313

 7/15

140178

Pránia prádla 12/2014

40,00

   

7.1.2015

Rainbow One Michalovce 43988971

 8/15

0150019

Večerník r.2015

95,00

 

Predplatné

9.1.2015

Privatpress Prešov

31724434

 9/15

529642015

Čo má vedieť mzd.účtov.r.2015

49,50

 

Predplatné

9.1.2015

Ajfa+avis Žilina

31602436

10/15

140514

Ochrana objektu 12/2014

132,78

5/2008+dodatok č.3

 

9.1.2015

SBS Shield Michalovce

36208922

11/15

676952632

Telefóny 12/2014

224,83

17.10.2012

 

9.1.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

12/15

140100771

El.energia 12/2014

1728,27

5/2008+dodatok č.3

 

9.1.2015

Slovenergie Košice

44089406

13/15

140100772

Vodné,stočmé 12/2014

349,03

8/2005+dodatok č.8

 

9.1.2015

Slovenergie Košice

44089406

14/15

3030003275

Zemný plyn 01/2015

1594,00

26.10.2010

 

12.1.2015

RWW Gas Košice

44291809

15/15

56330060

Kancelárske stoličky

357,00

 

Osobne

13.1.2015

Black Red White Košice

36573175

16/15

56310015

Kancelárska stolička

119,00

 

osobne

13.1.2015

Black red White Košice

36573175

17/15

5030492

Vestník MZSR r.2015

69,00

 

Predplatné

9.1.2015

Obzor Bratislava

35708956

18/15

6860872572

Nájom fliaš

36,46

   

12.1.2015

Messer Bratislava

00685852

19/15

115

Barania krv

19,92

   

12.1.2015

Mgr.Harvanová

20/15

4202069437

Nájom fliaš

284,99

   

12.1.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

21/15

9000805294

Poštovné , P.O.BOX 12/2014

583,25

2.1.2007

 

14.1.2015

Slovenská pošta B.B.

36631124

22/15

2153500015

Tlač tlačív

31,68

   

16.1.2015

Ševt Prešo5

31331131

23/15

365000007

Reflotrony

464,42

   

16.1.2015

Intes Poprad

17335493

24/15

20150035

Opr.notebooku

21,60

   

16.1.2015

D-Band Prešov

36484326

25/15

1010048139

Internet 12/2014

15,89

35711150

 

19.1.2015

Slovanet Bratislav5

35763153

26/15

8800610992

Koncesionár.poplatky r.2015

955,92

   

19.1.2015

RTVS Bratislava

47232480

27/15

7500529265

Telefóny 15.12.14-14.1.15

424,71

17.10.2012

 

19.1.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

28/15

53671892

Úplne znenie zákonov r.2015

27,60

 

predplatné

19.1.2015

Poradca Žilina

36371271

29/15

201500120

Biologické indikátory

3225,00CZK

   

20.01.2015

Zdr.ústav so s.v Plzni

71009361

30/15

150053

Tlačivá

401,76

   

22.1.2015

Expres print Prešov

32938691

31/15

4202267876

Kyslík

325,20

   

23.1.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

32/15

150058

Tlačivá

10,80

   

23.1.2015

Expres print Prešov

32938691

33/15

20140032

Finančný spravodaj r.2015

39,90

   

26.1.2015

Tirna Trnava

36750697

34/15

150059

Tlačivá

255,14

   

27.1.2015

Expres print Prešov

32938691

35/15

21155115

Vestník ÚNMS r.2015

138,60

 

predplatné

27.1.2015

ÚNMS Bratislava

30810710

36/15

150075

Tlačivá

39,60

   

29.1.2015

Expres print Prešov

32938691

37/15

420150244

Seminár

54,00

   

2.2.2015

Vema Bratislava

31355374

38/15

315

Bar.krv

18,26

   

3.2.2015

Mgr.Harvanova

39/15

150014

Tovar do kuchynky

207,24

 

16/2015

3.2.2015

Norma Prešov

31291295

40/15

150028

Chladič

44.40

   

4.2.2015

Axeco Prešov

36455369

41/15

150016

Pránia prádla 01/2015

58,00

   

4.2.2015

Rainbow One Michalovce 43988971

42/15

511079814

Poistenie budov polročné

486,10

   

30.1.2015

Allianz Bratislava

151700

43/15

0115013892

Strávne lístky 2/2015

3859,38

08/2011

 

30.1.2015

Dejeuner Bratislava

31396674

44/15

1101566566

Právo v zdrvaotníctve

21,30

 

predplatné

5.2.2015

Wolters Kluver

31348262

45/15

15020006

Zdravot.materiál

82,12

   

5.2.2015

Unamed Prešov

46/15

6860879574

Vzduch

38,46

   

6.2.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

47/15

56310131

Pohovka

279,00

   

6.2.2015

Black Red White Prešov

36573175

48/15

720150467

Poskyt.práv vema r.2015

490,80

   

6.2.2015

Vema Bratislava

31355374

49/15

150012

Ochrana objektu 01/2015

132,78

5/2008+dodatok č.3

 

6.2.2015

SBS Shield Michalovce

36208922

50/15

150100003

El.energia 01/2015

1820,02

5/2008+dodatok č.3

 

6.2.2015

Slovenergie Košice

44089406

51/15

150100004

Vodné,stočmé 01/2015

278,46

8/2005+dodatok č.8

 

6.2.2015

Slovenergie Košice

44089406

52/15

1101566815

Správny poriadok

12,34

 

predplatné

9.2.2015

Wolters Kluwer

53/15

4202377539

Nájom fliaš

304,21

   

9.2.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

54/15

1010048139

Internet 2/2015

111,89

35711150

 

10.2.2015

Slovanet Bratislav5

35763153

55/15

3030003275

Zemný plyn 02/2015

1594,00

26.10.2010

 

11.2.2015

RWW Gas Košice

44291809

56/15

8770478933

Telefóny 01/2015

225,02

17.10.2012

 

11.2.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

57/15

223000766

Koberec

99,99

   

11.2.2015

Diego Prešov

58/15

3650000016

Reflotrony

92,75

 

2/2015

11.2.2015

Intes Poprad

17335493

59/15

20150731

Finančný spravodaj r.2014

27,84

   

12.2.2015

Tirna Trnava

60/15

0915

Občerstvenie nap rev.schôdzu

327,32

 

15/2015

13.2.2015

Súkr.stredná obb.škola

61/15

9000814865

Poštovné , P.O.BOX 01/2015

274,80

2.1.2007

 

13.2.2015

Slovenská pošta B.B.

36631124

62/15

14150650

Diag.

75,12

 

11/2015

16.2.2015

Labo Sk Bratislava

3636556

63/15

20150048

Drev.tampóny v skúmavke

93,72

 

7/2015

16.2.2015

Biolab Komárno

44083327

64/14

10150002

Voda ostrekovača, žiarovky

80,20

   

17.2.2015

Autosučiastky Tomáš

46954163

65/15

1010048139

Internet 01/2015

96,00

35711150

 

10.2.2015

Slovanet Bratislav5

35763153

66/15

576984

Amoniak

29,95

 

12/2015

16.2.2015

Merck Praha

18626971

67/15

1500417601

Úplne znenie zákonov 1.predd.r.2015

108,97

 

predplatné

17.2.2015

P.P.Žilina

31592503

68/15

7501401860

Telefóny 15.1-14.2.15

465,57

17.10.2012

 

18.2.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

69/15

29150284

STN

17,20

 

9/2015

18.2.2015

ÚNMS Bratislava

30810710

70/15

150244

Renovácia cartr.

90,72

   

18.2.2015

Ton Tech Prešov

43272313

71/15

5041500857

Vyúčt.Z.Z. r.2014

64,93

   

19.2.2015

P.P.Žilina

31592503

72/15

5007763

Itest stafy

65,01

   

19.2.2015

Med-Art Nitra

34113924

73/15

46015

Pôdy

226,08

 

3/2015

12.2.2015

Unicomp Poprad

31660967

74/15

45015

Pôdy

929,52

 

3/2015

12.2.2015

Unicomp Poprad

31660967

75/15

45A015

Pôdy

97,88

 

3/2015

12.2.2015

Unicomp Poprad

31660967

76/15

01150204097

Strávne lístky 3/2015

4180,99

08/2011

 

02.03.2015

Dejeuner Bratislava

31396674

77/15

4202624246

Heliúm

460,18

   

02.03.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

78/15

515

Bar.krv

18,26

   

02.03.2015

Mgr.Harvanova

79/15

150033

Pránia prádla 02/2015

45,00

   

03.03.2015

Rainbow One Michalovce 43988971

80/15

2153500088

Kopír.papier

633,60

   

04.03.2015

Šervt Prešov

31331131

81/15

6860887950

Nájom fliaš

32,93

   

05.03.2015

Messer Bratislava

00685852

82/15

20150169

Kábel adapter

14,80

   

05.03.2015

D-Band Prešov

36484326

83/15

150061

Ochrana objektu 02/2015

132,78

5/2008+dodatok č.3

 

06.03.2015

SBS Shield Michalovce

36208922

84/15

150025

Chémia

55,00

 

10/2015

08.03.2015

Labservice SNV

85/15

4202702408

Nájom fliaš

279,70

   

09.03.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

86/15

1140302661

Knihy

30,15

   

09.03.2015

Martinus Martin

36440531

87/15

150338

Renovácia cartr.

259,20

   

10.03.2015

Ton Tech Prešov

43272313

88/15

15100068

El.energia 02/2015

1790,68

5/2008+dodatok č.3

 

10.032015

Slovenergie Košice

44089406

89/15

15100069

Vodné,stočmé 02/2015

302,33

8/2005+dodatok č.8

 

10.03.2015

Slovenergie Košice

44089406

90/15

215100452

Red.domény 7.4.15-6.4.16

21,60

35711150

 

11.03.2015

Slovanet Bratislav5

35763153

91/15

1010048139

Internet 03/2015

111,89

35711150

 

11.032015

Slovanet Bratislav5

35763153

92/15

75015

Pôdy

219,48

 

3/2015

11.03.2015

Unicomp Poprad

31660967

93/15

1771453325

Telefóny 02/2015

225,00

17.10.2012

 

11.03.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

94/15

20150206

Dohĺad- Snas r.2015

900,00

   

4.3.2015

SNAS Bratislava

30809673

95/15

150179

Tlačivá

247,20

   

12.3.2015

Expres print Prešov

32938691

96/15

0215111

Držiak na trubičku

129,36

 

30/2015

13.3.2015

Chromoservis SK

Bratislava

97/15

9000822161

Poštovné , P.O.BOX 02/2015

295,15

2.1.2007

 

13.3.2015

Slovenská pošta B.B.

36631124

98/15

140945

Repre

11,41

   

16.3.2015

MCK Prešov

99/15

062015

Zabespeč.procesu v.o.

1200

   

16.3.2015

Lasachi Prešov

100/15

615

Bar.krv

18,26

   

16.03.2015

Mgr.Harvanova

101/15

7502367670

Telefóny 15.2-14.3.15

459,41

17.10.2012

 

18.3.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

102/15

1630020452

Komunál.odpad k 315.2015

667,34

   

16.3.2015

Mesto Prešov

00327646

103/15

121162682

Daň r.2015 k 31.5.2015

1316,22

   

23.3.2015

Mesto Prešov

00327646

104/15

4202923277

Kyslík

325,20

   

23.3.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

105/15

2015086

Akumulátorový pack

78,00

 

20/2015

243.2015

Chromspec Šaľa

106/15

6150168

Opr.laborator.prístroja

140,40

 

17/2015

26.3.2015

Intertec B.Bystrica

107/15

150444

Renovácia cartr.

47,40

   

27.3.2015

Ton Tech Prešov

43272313

108/15

0115035109

Strávne lístky 4/2015

4824,23

08/2011

 

30.03.2015

Dejeuner Bratislava

31396674

109/15

113015

Pôdy

19,00

 

3/2015

01.04.2015

Unicomp Poprad

31660967

110/15

420150612

Seminár

54,00

   

01.04.2015

Vema Bratislava

31355374

111/15

11500838

Overenie meradiel

600,00

 

21/2015

02.04.2015

TSÚ Piešťany

112/15

150582

Kontrola hasiacich prístrojov

256,20

   

02.04.2015

BTS Prešov

113/15

15951146

Akt.vzor.zmluvy a pr.podania

252,72

 

predpaltné

31.3.2015

Verlag Bratislava

35730129

114/15

15115

Spitaderm, chémia

324,24

   

8.4.2015

Gavax VnT

115/15

150660

Činnosť PO 1.štvrťrok 2015

360,00

   

8.4.2015

BTS Prešov

116/15

5915014476

Z.Z. r.2015 / 2.preddavok

72,00

 

predplatné

8.4.2015

P.P.Žilina

117/15

6860897207

Nájom fliaš

36,46

   

05.03.2015

Messer Bratislava

00685852

118/15

5914059597

Práca.mzdy,odmeňovanie r.2015

59,47

 

predplatné

9.4.2015

P.P.Žilina

119/15

1772408300

Telefóny 03/2015

225,48

17.10.2012

 

10.04.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

120/15

3030003275

Zemný plyn 04/2015

1461,00

26.10.2010

 

10.04.2015

RWW Gas Košice

44291809

121/15

4203001393

Nájom fliaš

288,05

   

10.04.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

122/15

1010048139

Internet 04/2015

111,89

35711150

 

13.04.2015

Slovanet Bratislav5

35763153

123/15

150109

Ochrana objektu 03/2015

132,78

5/2008+dodatok č.3

 

13.04.2015

SBS Shield Michalovce

36208922

124/15

150100128

El.energia 03/2015

1724,61

5/2008+dodatok č.3

 

14.04.2015

Slovenergie Košice

44089406

125/15

150100129

Vodné,stočmé 03/2015

331,50

8/2005+dodatok č.8

 

14.04.2015

Slovenergie Košice

44089406

126/15

9000828854

Poštovné , P.O.BOX 03/2015

398,80

2.1.2007

 

15.04.2015

Slovenská pošta B.B.

36631124

127/15

150506

Renovácia cartr.

88,80

   

15.04.2015

Ton Tech Prešov

43272313

128/15

715

Bar.krv

16,60

   

15.04.2015

Mgr.Harvanova

129/15

5590019019

IVES 04.2015-03.2016

119,50

   

16.04.2015

IVES Košice

130/15

201501043

Biologické indicatory

2702,00CZK

 

01/2015

27.03.2015

Zdr.ústav so s.v Plyzni

71009361

131/15

3615

Kominárske práce

99,00

 

36//2015

16.04.2015

Komin servis Prešov

34651659

132/15

7503332464

Telefóny15.03-14.4.2015

509,33

17.10.2012

 

20.04.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

133/15

0215217

Sorpčné trubičky

128,82

 

19/2015

22.04.2015

Chromoservis BA

45515930

134/15

150615

Údžbársky material

93,16

   

28.04.2015

Eltra-Elmat Prešov

36455235

135/15

3650000080

Reflotrony

309,72

 

40/2015

28.04.2015

Intes Poprad

17335493

136/15

23615

Údržbársky material

114,96

 

47/2015

28.04.2015

Haus Prešov

36477680

137/15

581671

Test na kyanidy

124,49

 

33/2015

27.04.2015

Merck Praha

138/15

70172015

Časopis

14,00

   

27.04.2015

Elez Elza Trenčín

11749512

139/15

0115046948

Strávne lístky 5/2015

4824,23

08/2011

 

29.04.2015

Dejeuner Bratislava

31396674

140/15

8018370244

PZP osob.automobilu

76,55

   

27.04.2015

Allianz Bratislava

141/15

700423623

HP osob.automobila

382,62

   

27.04.2015

Allianz Bratislava

142/15

2015281

Poskytnutie montáž.plošiny

192,00

   

28.04.2015

O.S.V.O s.r.o Prešov

143/15

1500056

Chémia

125,76

 

31/2015

30.04.2015

Bali Bratislava

17529069

144/15

1500057

Chémia

62,88

 

46/2015

30.04.2015

Bali Bratislava

17529069

145/15

150277

Tlačivá

181,80

   

04.05.2015

Expres print Prešov

32938691

146/15

29150867

STN

31,40

 

41/2015

04.05.2015

ÚNMS Bratislava

30810710

147/15

201520

Opr.spektrometra

150,00

 

43/2015

05.05.2015

J.Shejkal Trenčín

11751771

148/15

150160204

Základy epidemiol.a hygieny

14,48

   

06.05.2015

Osveta Martin

31604676

149/15

201503550

Gas pak

280,29

 

45/2015

06.05.2015

Bio G Bratislava

34123415

150/15

157120

MPS

139,20

   

06.05.2015

VÚVH Bratislava

00156850

151/15

142015

Opr.sterilizátora a variča

120,00

   

06.05.2015

M.Kožuško Prešov

35276631

152/15

2153500150

Kancelárske potreby

894,10

 

37/2015

07.05.2015

Ševt Prešov

153/15

1101569992

Právo v zdravotníctve

56,65

   

06.05.2015

Wolkers Kluver BA

154/15

150100188

El.energia 04/2015

1650,30

5/2008+dodatok č.3

 

07.05.2015

Slovenergie Košice

44089406

155/15

150100189

Vodné,stočmé 04/2015

267,85

8/2005+dodatok č.8

 

07.05.2015

Slovenergie Košice

44089406

156/15

515306789

Overenie závaži

70,20

 

25/2015

07.05.2015

SLM B.Bystrica

157/15

20150306

Pranie prádla 03,04/2015

135,22

   

07.05.2015

Alka s.r.o. Prešov

158/15

8773382057

Telefóny 04/2015

226,36

17.10.2012

 

12.05.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

159/15

150157

Ochrana objektu 04/2015

132,78

5/2008+dodatok č.3

 

12.05.2015

SBS Shield Michalovce

36208922

160/15

303003275

Zemný plyn 05/2015

1461,00

26.10.2010

 

12.05.2015

RWW Gas Košice

44291809

161/15

816

Bar.krv

18,26

   

13.05.2015

Mgr.Harvanova

162/15

6860905394

Nájom fliaš

35,28

   

07.05.2015

Messer Bratislava

00685852

163/15

1010048139

Internet 05/2015

111,89

35711150

 

11.05.2015

Slovanet Bratislav5

35763153

164/15

84097993

Poradca r.2016

49,80

   

11.05.2015

Poradca Žilina

165/15

159015

Pôdy

385,20

 

3/2015

13.05.2015

Unicomp Poprad

31660967

166/15

4203338198

Nájom fliaš

291,89

   

14.05.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

167/15

9000834934

Poštovné , P.O.BOX 04/2015

450,05

2.1.2007

 

14.05.2015

Slovenská pošta B.B.

36631124

168/15

1500062

Bagpage

216,54

 

39/2015

14.05.2015

Bali Bratislava

17529069

169/15

11051511

Seminár

40,00

   

15.05.2015

Educo Consult Žilina

36663484

170/15

26515

Chémia

420,19

   

18.05.2015

Gavax VnT

171/15

3671500152

Výpočtová technika

964,80

   

19.05.2015

AutoCont Prešov

36396222

172/15

15050030

Rukavice

118,88

   

19.05.2015

Unamed Prešov

35912677

173/15

7504300611

Telefóny15.04-14.5.2015

469,67

17.10.2012

 

19.05.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

174/15

20150368

Pc adapter

20,40

   

20.05.2015

D-Band Prešov

175/15

20150362

Pranie prádla

60,11

   

21.05.2015

Alka Prešov

176/15

04515

Repre 4.5.2015

168,00

 

49/2015

22.05.2015

ODK Prešov

177/15

3650000093

Reflotrony

48,93

 

40//2015

26.05.2015

Intes Poprad

17335493

178/15

3650000104

Reflotrony

68,94

 

40/2015

26.05.2015

Intes Poprad

17335493

179/15

0115056714

Strávne lístky 6/2015

3216,16

08/2011

 

27.05.2015

Dejeuner Bratislava

31396674

180/15

1500070

Chémia

129,36

 

54/2015

28.05.2015

Bali Bratislava

17529069

181/15

15083

Chémia

605,00

 

42/2015

28.05.2015

Labservice SnV

182/15

2015013

Výk.práce na osob.vozidle

367,00

 

56/2015

29,052015

Cars Župčany

183/15

150698

Renovácia cartr.

197,04

   

29.05.2015

Ton Tech Prešov

43272313

184/15

31215

Chémia

75,00

   

29.05.2015

Gavax VnT

185/15

583874

Chémia

309,22

 

50/2015

1.6.2015

Merck Praha

186/15

915

Bar.krv

18,26

   

01.06.2015

Mgr.Harvanova

187/15

21511015

Chémia

246,00

 

48/2015

01.06.2015

Lambda Life Bratislava

188/15

173015

Pôdy

167,04

 

3/2015

01.06.2015

Unicomp Poprad

31660967

189/15

10150395

Nefermtest

93,80

 

53/2015

03.06.2015

Softel Žilina

190/15

10150394

Skúmavka

9,22

 

53/2015

03.06.2015

Softel Žilina

191/15

15051283

Čistiace prostriedky

997,92

 

55/2015

03.06.2015

Repros Prešov

192/15

32915

Chémia spitaderm

541,44

   

04.06.2015

Gavax VnT

193/15

33015

ŠZm

180,72

   

04.06.2015

Gavax VnT

194/15

33115

Chémia

79,84

   

04.06.2015

Gavax VnT

195/15

20150397

Pránie prádla

53,35

   

05.06.2015

Alka Prešov

196/15

584386

Chémia

53,02

 

50/2015

05.06.2015

Merck Praha

197/15

150207

Ochrana objektu 05/2015

132,78

5/2008+dodatok č.3

 

05.06.2015

SBS Shield Michalovce

36208922

198/15

20150334

Inzercia

72,00

   

05.06.2015

Privatpress Prešov

199/15

3671500240

Výp.technika

487,20

   

08.06.2015

AutoCont Prešov

200/15

3030003275

Zemný plyn 05/2015

1461,00

26.10.2010

 

08.06.2015

RWW Gas Košice

44291809

201/15

584510

Chémia

54,00

 

57/2015

08.06.2015

Merck Praha

202/15

150100248

El.energia 04/2015

1500,60

5/2008+dodatok č.3

 

09.06.2015

Slovenergie Košice

44089406

203/15

150100249

Vodné,stočmé 04/2015

217,46

8/2005+dodatok č.8

 

09.06.2015

Slovenergie Košice

44089406

204/15

20157182

Opr.zámku

82,08

   

09.06.2015

Movyrob Prešov

205/15

4203612250

Argón

399,28

   

04.06.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

206/15

1020150011

Predplatné

30,00

   

08.06.2015

IBsolve Košice

207/15

4203672731

Nájom fliaš

84,38

   

09.06.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

208/15

1506001

Odvoz,likvidácia, kosenie

360,00

 

58/2015

11.06.2015

Hobby Prešov

209/15

1010048139

Internet 06/2015

111,89

35711150

 

11.06.2015

Slovanet Bratislav5

35763153

210/15

150356

Tlačivá

16,73

   

11.06.2015

Expres print Prešov

32938691

211/15

20151166

Sekundár.CRM

82,00

 

51/2015

11.06.2015

SMÚ Bratislava

212/15

2774334550

Telefóny 05/2015

219,95

17.10.2012

 

11.06.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

213/15

0615017

Kalibrácia a servis

714,94

2.1.2007

18/2015

12.06.2015

Chromoservis Bratislav

214/15

9000843894

Poštovné , P.O.BOX 05/2015

383,60

2.1.2007

 

12.06.2015

Slovenská pošta B.B.

36631124

215/15

5915027724

Z.Z.r.2015 / 3.preddavok

72,00

   

15.06.2015

P.P.Žilina

216/15

515309340

El.elektromery

87,00

 

22/2015

16.06.2015

SLM B.Bystrica

217/15

700313994

HP osob.vozidla

358,77

   

18.06.2015

Allianz Bratislava

218/15

34615

Chémia

132,72

   

19.06.2015

Gavax VnT

219/15

33915

ŠZM

150,72

   

19.06.2015

Gavax VnT

220/15

7505273165

Telefóny 15.05-14.06.15

474,49

17.10.2012

 

19.06.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

221/15

50027580

SZM

70,01

 

60/2015

22.06.2015

MED-ART Nitra

34113924

222/15

29151125

STN

17,20

 

52/2015

17.06.2015

ÚNMS Bratislava

30810710

223/15

1015

Bar.krv

16,60

   

22.06.2015

Mgr.Harvanova

224/15

20150011

Akumulator

71,95

   

23.06.2015

Autosučiastky Prešov

225/15

220015

Pôdy

318,84

 

3/2015

25.06.2015

Unicomp Poprad

31660967

226/15

150396

Tlačivá

34,80

   

26.06.2015

Expres print Prešov

32938691

227/15

121162682

Daň r.2015 k 31.8.2015

1316,22

   

16.06.2015

Mesto Prešov

00327646

228/15

1630026452

Komunál.odpad k 31.8.2015

667,34

   

16.06.2015

Mesto Prešov

00327646

229/15

4203877550

Vzduch

350,28

   

22.06.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

230/15

6860913657

Nájom fliaš

35,46

   

10.06.2015

Messer Bratislava

00685852

231/15

0115068984

Strávne lístky 6/2015

5145,84

08/2011

 

29.06.2015

Dejeuner Bratislava

31396674

232/15

20150471

Opr.kopir.stroja

170,00

   

29.06.2015

D-Band Prešov

233/15

201502319

Biologické indicatory

1702,00CZK

 

01/2015

29.06.2015

Zdr.ústav so s.v Plyzni

71009361

234/15

2015015

Výmena ložiska

215,00

   

1.7.2015

Cars Prešov

235/15

1506004

Kosenie, likvidácia biomasy

120,00

   

30.6.2015

Hobby Prešo

236/15

15952314

Ver.správa online

351,36

   

02.07.2015

Verlag Bratislava

237/15

150846

Renovácia cartr.

166,20

   

02.07.2015

Ton Tech Prešov

43272313

238/15

2015215

Mulčovanie travnej plochy

93,72

 

62/2015

03.07.2015

Agroplus Prešov

239/15

20150213

Tampóny

93,72

 

64/2015

06.07.2015

Biolab komárno

240/15

1500096

Membran.filtre

125,76

 

63/2015

06.07.2015

Bali Prešov

241/15

20150504

Pránie prádla

185,96

   

06.07.2015

Alka Prešov

31655165

242/15

150100308

El.energia 06/2015

1617,25

5/2008+dodatok č.3

 

07.07.2015

Slovenergie Košice

44089406

243/15

150100309

Vodné,stočmé 06/2015

257,24

8/2005+dodatok č.8

 

09.07.2015

Slovenergie Košice

44089406

244/15

6860923260

Nájom fliaš

35,28

   

07.07.2015

Messer Bratislava

00685852

245/15

20150487

MS office

228,00

   

07.07.2015

D-Band Prešov

246/15

151436

Výkon PO 2.štvrťrok 2015

360,00

   

07.07.2015

BTS Prešov

247/15

3030003275

Zemný plyn 07/2015

1461,00

26.10.2010

 

07.07.2015

RWW Gas Košice

44291809

248/15

150262

Ochrana objektu 06/2015

132,78

5/2008+dodatok č.3

 

07.07.2015

SBS Shield Michalovce

36208922

249/15

15951147

Predplatné účt.súvzťažnosti

129,60

   

08.07.2015

Verlag Bratislava

250/15

4203961408

Nájom fliaš

81,67

   

09.07.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

251/15

2775284609

Telefóny 06/2015

218,12

17.10.2012

 

09.07.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

252/15

15070043

ŠZM

24,76

   

10.07.2015

Unamed Prešov

253/15

15118

ŠZM

18,70

 

59/2015

10.07.2015

Labsevice SNV

254/15

1010048139

Internet 07/2015

111,89

35711150

 

13.07.2015

Slovanet Bratislav5

35763153

255/15

1580079

Predplatné časopis hygiena

872,00 CZK

   

10.07.2015

St.zdr.ústav Praha

256/15

9000850715

Poštovné , P.O.BOX 06/2015

390,70

2.1.2007

 

14.072015

Slovenská pošta B.B.

36631124

257/15

7506244561

Telefóny 15.6-14.7.2015

474,53

17.10.2012

 

21.07.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

258/15

150454

Tlačivá

303,00

   

22.07.2015

Expres print Prešov

32938691

259/15

1015

Bar.krv

18,26

   

22.07.2015

Mgr.Harvanova

260/15

1018392308

PZP motorové vodidlo

76,55

   

21.07.2015

Allianz Prešov

261/15

257015

Pôdy

53,40

 

3/2015

21.07.2015

Unicomp Poprad

31660967

262/15

15129

Servis telefónov

49,20

   

31.07.2015

Samtel Prešov

263/15

0115082521

Strávne lístky 8/2015

3859,38

08/2011

 

31.07.2015

Dejeuner Bratislava

31396674

264/15

513312220

Overenie váh

282,00

 

65/2015

04.08.2015

SLM B.Bystrica

265/15

150316

Ochrana objektu 07/2015

132,78

5/2008+dodatok č.3

 

04.08.2015

SBS Shield Michalovce

36208922

266/15

1101572437

Právo v zdravot.k 22.7.2015

20,57

   

06.08.2015

Wolkers Kluver Bratislava

267/15

20150619

Pránie prádla

100,49

   

07.08.2015

Alka Prešov

31655165

268/15

150100428

El.energia 07/2015

1616,47

5/2008+dodatok č.3

 

07.08.2015

Slovenergie Košice

44089406

269/15

150100429

Vodné,stočmé 07/2015

315,59

8/2005+dodatok č.8

 

09.08.2015

Slovenergie Košice

44089406

270/15

3030003275

Zemný plyn 08/2015

1461,00

26.10.2010

 

10.08.2015

RWW Gas Košice

44291809

271/15

5776237779

Telefóny 07/2015

217,48

17.10.2012

 

10.08.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

272/15

6860931166

Nájom fliaš

40,46

   

10.08.2015

Messer Bratislava

00685852

273/15

4204314062

Nájom fliaš

84,07

   

11.08.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

274/15

1010048139

Internet 08/2015

111,89

35711150

 

11.08.2015

Slovanet Bratislava

35763153

275/15

150805

Prac.odevy

1120,68

 

66/2015

18.08.2015

Janoli Prešov

276/15

7507211324

Telefóny 15.7-14.8.2015

530,34

17.10.2012

 

19.08.2015

Slovak Telecom 277/15Bratislava 35763469

277/15

296015

Pôdy

544,68

 

3/2015

19,08.2015

Unicomp Poprad

31660967

278/15

21503132

Monovette

15,34

   

13.08.2015

Sarstedt

279/15

2015021

Servis vozidla

200,50

   

10.08.2015

Caers Mikula Prešov

280/15

588587

Chémia

149,03

   

11.08.2015

Merck Praha

281/15

4101573042

ASPI r.2015

502,74

   

11.08.2015

Wolters Bratislav

282/15

9000859048

Poštovné , P.O.BOX 07/2015

392,05

2.1.2007

 

14.08.2015

Slovenská pošta B.B.

36631124

283/15

1215

Bar.krv

18,26

   

25.08.2015

Mgr.Harvanova

284/15

0115091460

Strávne lístky 9/2015

3608,52

08/2011

 

28.08.2015

Dejeuner Bratislava

31396674

285/15

5915041826

Z.Z.r.2015 4preddavok

60,00

   

31.08.2015

Poradca podnikatela Žilina

286/15

3650000167

Reflotrony

406,75

 

74/2015

03.09.2015

Intes Poprad

17335493

287/15

2015044

Výmena membrán

147,60

 

78/2015

03.09.2015

Nero-Dia Prešov

288/15

150378

Ochrana objektu 08/2015

132,78

5/2008+dodatok č.3

 

07.09.2015

SBS Shield Michalovce

36208922

289/15

6860942311

Nájom fliaš

36,46

   

08.09.2015

Messer Bratislava

00685852

290/15

1500137

Membŕanové filtre

125,76

 

75/2015

09.09.2015

Ing.Liba Bratislava

291/15

20150702

Pránie prádla

114,07

   

08.09.2015

Alka Prešov

31655165

292/15

3030003275

Zemný plyn 09/2015

1461,00

26.10.2010

 

09.09.2015

RWW Gas Košice

44291809

293/15

150100488

El.energia 08/2015

1308,95

5/2008+dodatok č.3

 

09.09.2015

Slovenergie Košice

44089406

294/15

150100489

Vodné,stočmé 08/2015

275,81

8/2005+dodatok č.8

 

09.09.2015

Slovenergie Košice

44089406

295/15

4204630275

Nájom fliaš

84,07

   

09.09.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

296/15

1777188780

Telefóny 08/2015

221,23

17.10.2012

 

10.09.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

297/15

151063

Renovácia cartr.

118,20

   

10.09.2015

Ton Tech Prešov

43272313

298/15

57215

Chémia

27,00

   

11.09.2015

Gavax VnT

299/15

1010048139

Internet 09/2015

111,89

35711150

 

11.09.2015

Slovanet Bratislava

35763153

300/15

20150113

Finančný spravodaj r.2016

39,90

   

16.09.2015

Tirna Trnava

301/15

1630026452

Komunál.odpad k 31.10.2015

667,34

   

16.03.2015

Mesto Prešov

00327646

302/15

121162682

Daň r.2015 k 31.10.2015

1316,22

   

23.3.2015

Mesto Prešov

00327646

303/15

4204888384

Kyslík

16,64

   

16.09.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

304/15

9000866021

Poštovné , P.O.BOX 08/2015

302,50

2.1.2007

 

16.09.2015

Slovenská pošta B.B.

36631124

305/15

15090058

ŠZM

77,99

   

17.09.2015

Unamed Prešov

306/15

7508176987

Telefóny 15.8-14.9.2015

489,26

17.10.2012

 

21.09.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

307/15

700321552

HP osob.vozidla

488,66

   

21.09.2015

Allianz Bratislava

308/15

201503321

Biologické indicatory

1702,00CZK

 

01/2015

21.09.2015

Zdr.ústav so s.v Plyzni

71009361

309/15

3671500652

Výpočtová technika

878,40

   

25.09.2015

AutoCont Prešov

310/15

20150746

Pránie prádla

86,91

   

23.09.2015

Alka Prešov

31655165

311/15

1315

Bar.krv

18,26

   

24.09.2015

Mgr.Harvanova

312/15

410037

Servis Automobilu

163,66

   

25.09.2015

Camea Prešov

313/15

335015

Pôdy

449,64

 

3/2015

28.09.2015

Unicomp Poprad

31660967

314/15

29151718

STN

75,40

   

28.09.2015

ÚNMS Bratislava

30810710

315/15

1502645200

Práca,mzdy,odmeň. R.2016

59,56

 

Predplatné

03.09.2015

Poradca podnikaťeľa Žilina

316/15

1502645100

Personál.mzdový p.p.r. 2016

81,94

 

Predplatné

03.09.2015

Poradca podnikaťeľa Žilina

317/15

1503140100

Z.Z. r.2016

124,15

 

Predplatne

03.09.2015

Poradca podnikaťeľa Žilina

318/15

1503041200

Úplne znenia r.2016

119,87

 

Predplatné

03.09.2015

Poradca podnikaťeľa Žilina

319/15

420150829

Seminár vema

108,00

   

02.10.2015

Vema Bratislava

320/15

2153500343

Papier kopírovaci

624,00

   

02.10.2015

Ševt Prešov

321/15

151161

Renovácia cartr.

133,30

   

05.10.2015

Ton Tech Prešov

43272313

322/15

1500153

Membrane.filtre

66,58

 

84/2015

05.10.2015

Igor Liba Bratislava

323/15

20150794

Pránie prádla

60,93

   

06.10.2015

Alka Prešov

31655165

324/15

10150790

ONP test

24,11

 

82/2015

06.10.2015

Softel Žilina

325/15

0115106365

Strávne lístky 10/2015

3576,36

08/2011

 

06.10.2015

Dejeuner Bratislava

31396674

326/15

6860957146

Nájom fliaš

35,28

   

07.10.2015

Messer Bratislava

00685852

327/15

150592

Tlačivá

181,80

   

07.10.2015

Expres print Prešov

32938691

328/15

410055

Pneumatiky, závažie

151,70

   

08.10.2015

Camea Car Prešov

329/15

1522100108

Kancelárske kreslo

86,33

   

08.10.2015

Tempo Kondela Prešov

330/15

8080084074

Poistenie vozidiel

412,94

   

08.10.2015

Allianz Bratislava

331/15

150439

Ochrana objektu 09/2015

132,78

5/2008+dodatok č.3

 

0810.2015

SBS Shield Michalovce

36208922

332/15

152184

Činnosť technika 3.štvrťrok 2015

360,00

   

09.10.2015

BTS-Prešov

333/15

150100547

El.energia 09/2015

1518,68

5/2008+dodatok č.3

 

09.10.2015

Slovenergie Košice

44089406

334/15

150100548

Vodné,stočmé 09/2015

251,94

8/2005+dodatok č.8

 

09.10.2015

Slovenergie Košice

44089406

335/15

1010048139

Internet 10/2015

111,89

35711150

 

12.10.2015

Slovanet Bratislav5

35763153

336/15

1415

Bar.krv

18,26

   

13.10.2015

Mgr.Harvanova

337/15

9000873371

Poštovné , P.O.BOX 09/2015

369,10

2.1.2007

 

12.10.2015

Slovenská pošta B.B.

36631124

338/15

4778137366

Telefóny 09/2015

224,05

17.10.2012

 

12.10.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

339/15

3030003275

Zemný plyn 10/2015

1461,00

26.10.2010

 

12.10.2015

RWW Gas Košice

44291809

340/15

4204989227

Nájom fliaš

79,46

   

12.10.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

341/15

1101575690

Právo v zdravot.k 18.9.2015

18,15

   

12.10.2015

Wolkers Kluver Bratislava

342/15

66815

Chémia

83,04

   

15.10.2015

Gavax VnT

343/15

20151060

Arkos int.UPG r.2016

192,00

   

15.10.2015

Arkos Bratislava

344/15

1500158

Filtre

59,69

 

75/2015

16.10.2015

Igor Liba Bratislava

345/15

3671500770

Notebook

642,00

   

19.10.2015

AutoCont Prešov

346/15

7509141465

Telefóny 15.9-14.10.2015

469,90

17.10.2012

 

19.10.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

347/15

15102593

Čistiace prostriedky

1199,40

 

86/2015

19.10.2015

Repros Prešov

348/15

1154857

Akumul.nádoba

1194,00

   

13.10.2015

Mirad Prešov

36653993

349/15

1155021

Ventil

28,80

   

21.10.2015

Mirad Prešov

36653993

350/15

56311541

Kancelárske kreslo

105,00

   

21.10.2015

Black Red White Prešov

351/15

0215645

Filter, sorp.trubičky

222,24

 

78/2015

22.10.2015

Chromoservis SK BA

352/15

593158

Chémia

239,10

 

83/2015

22.10.2015

Merck Praha

353/15

242015

Opr.sterilizátora, thermostat

60,00

   

23.10.2015

Kožuško Prešov

354/15

52568315

Úplne znenie zákonov r.2016

27,60

   

26.10.2015

Poradca Žilina

355/15

29151975

STN

17,20

 

91/2015

27.10.2015

ÚNMS Bratislava

30810710

356/15

3650000234

ŠZM

31,98

 

94/2015

30.10.2015

Intes Poprad

357/15

1500170

Membranové filter

125,76

 

95/2015

02.11.2015

Bali Bratislava

358/15

2261080192

Chémia

87,67

   

03.11.2015

VWR Viedeň

359/15

201549

Opr.spektrometra

250,00

 

88/2015

03.11.2015

J.Smejkal Trenčín

360/15

368015

Pôdy

97,44

   

04.11.2015

Unicomp Poprad

31660967

361/15

399015

Pôdy

282,00

   

04.11.2015

Unicomp Poprad

31660967

362/15

151296

Renovácia cartr.

140,40

   

05.11.2015

Ton Tech Prešov

43272313

363/15

6860967637

Nájom fliaš

36,46

   

05.11.2015

Messer Bratislava

00685852

364/15

15188

Servisné práce

37,20

   

05.11.2015

Samtel Prešov

365/15

20150885

Pránie prádla

153,64

   

05.11.2015

Alka Prešov

31655165

366/15

3030003275

Zemný plyn 11/2015

1461,00

26.10.2010

 

05.11.2015

RWW Gas Košice

44291809

367/15

1522100112

Kancelárske kreslo

86,33

   

05.11.2015

Tempo Kondela Prešov

368/15

201503893

Biologické indicatory

2202,00CZK

 

01/2015

06.11.2015

Zdr.ústav so s.v Plzni

71009361

369/15

0115119145

Strávne lístky 11/2015

4306,42

08/2011

 

06.11.2015

Dejeuner Bratislava

31396674

370/15

15110075

ŠZM

59,08

   

06.11.2015

Unamed Prešov

371/15

7451577

Odb.prehliadka a opr.výťahu

70,32

   

09.11.2015

Výťahy východ Prešov

372/15

150100607

El.energia 10/2015

1954,94

5/2008+dodatok č.3

 

09.11.2015

Slovenergie Košice

44089406

373/15

15010608

Vodné,stočmé 10/2015

334,15

8/2005+dodatok č.8

 

09.11.2015

Slovenergie Košice

44089406

374/15

150505

Ochrana objektu 10/2015

132,78

5/2008+dodatok č.3

 

09.11.2015

SBS Shield Michalovce

36208922

375/15

15189

Chémia

326,20

   

10.11.2015

Labservice SnV

376/15

1515

Bar.krv

18,26

   

10.11.2015

Mgr.Harvanova

377/15

1010048139

Internet 11/2015

111,89

35711150

 

10.11.2015

Slovanet Bratislava

35763153

378/15

5151077

Chémia

164,76

 

89/2015

10.11.2015

OXOID CZ Bratislava

379/15

4205306392

Nájom fliaš

81,10

   

10.11.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

380/15

91523173

Chémia

112,73

 

24/2015

12.11.2015

Centralchem B.Bystrica

381/15

2016004

Pridel kreditov vzdel.akcia

10,00

   

12.11.2015

SKIZP Bratislava

382/15

9000882932

Poštovné , P.O.BOX 10/2015

421,75

2.1.2007

 

12.11.2015

Slovenská pošta B.B.

36631124

383/15

0700578634

HP mot.vozidla

404,93

   

13.11.2015

Allianz Bratislava

384/15

150674

Tlačivá

363,60

   

13.11.2015

Expres print Prešov

32938691

385/15

3779119580

Telefóny 10/2015

221,66

17.10.2012

 

13.11.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

386/15

515318016

Kalibrácia

238,32

 

76/2015

18.11.2015

SLM B.Bystrica

387/15

29152164

STN

20,20

 

99/2015

18.11.2015

ÚNMS Bratislava

30810710

388/15

595225

PH prúžky

12,96

 

100/2015

20.11.2015

Merck Praha

389/15

3155400698

Účasť na skúškach

5000,00 CZK

   

23.11.2015

Zdravotní ústav Ostrava

390/15

201509194

Gas Pak

82,45

   

24.11.2015

Bio G Bratislava

391/15

29152196

STN

31,00

 

103/2015

24.11.2015

ÚNMS Bratislava

30810710

392/15

151409

Renovácia cartr.

155,76

   

01.12.2015

Ton Tech Prešov

43272313

393/15

4153464

Byreta

114,72

 

101/15

02.12.2015

Fisher Levoča

394/15

1615

Bar.krv

13,28

   

03.12.2015

Mgr.Harvanová

395/15

6860977776

Nájom fliaš

35,28

   

04.12.2015

Messer Bratislava

00685852

396/15

0115128757

Strávne lístky 12/2015

4679,50

08/2011

 

04.12.2015

Dejeuner Bratislava

31396674

397/15

20151008

Pránie prádla

114,16

   

04.12.2015

Alka Prešov

31655165

398/15

150582

Ochrana objektu 11/2015

132,78

5/2008+dodatok č.3

 

07.12.2015

SBS Shield Michalovce

36208922

399/15

5006359215

Aktivácia postpaid

31,78

   

08.12.2015

Sl.Telecom Bratislava

400/15

4205634909

Nájom fliaš

78,48

   

08.12.2015

Linde Gas Bratislava

31373861

401/15

21512746

Chémia

246,00

 

96/2015

08.12.2015

Lambda life Bratislava

402/15

3030003275

Zemný plyn 12/2015

1461,00

26.10.2010

 

08.12.2015

RWW Gas Košice

44291809

403/15

9780029137

Telefóny 11/2015

214,51

17.10.2012

 

08.12.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

404/15

150100662

El.energia 11/2015

1664,62

5/2008+dodatok č.3

 

09.12.2015

Slovenergie Košice

44089406

405/15

150100663

Vodné,stočmé 11/2015

342,11

8/2005+dodatok č.8

 

09.12.2015

Slovenergie Košice

44089406

406/15

1010048139

Internet 12/2015

111,89

35711150

 

11.12.2015

Slovanet Bratislav5

35763153

407/15

1101579428

Právo v zdravot.k 20.11.15

23,43

   

11.12.2015

Wolkers Kluver Bratislava

408/15

9000890078

Poštovné , P.O.BOX 11/2015

383,55

2.1.2007

 

11.12.2015

Slovenská pošta B.B.

36631124

409/15

501844

Kalendáre,pozdravy

524,23

   

17.12.2015

Tampex Prešov

410/15

10015

Konzumné 4.12.2015

200,00

   

17.12.2015

ODK Prešov

411/15

201504630

Biologické indicatory

3735,00 CZK

 

01/2015

06.11.2015

Zdr.ústav so s.v Plzni

71009361

412/15

511079814

Poistenie budov

486,10

   

18.12.2015

Allianz Bratislava

413/15

7511063791

Telefóny 15.11-14.12.2015

477,20

17.10.2012

 

21.12.2015

Slovak Telecom Bratislava 35763469

414/15

420151082

Seminár

108,00

   

22.12.2015

Vema Bratislava

31355374

415/15

487015

Pôdy

287,52

   

22.12.2015

Unicomp Poprad

31660967

416/15

153042

Činnosť technika 4.štvrťrok 15

360,00

   

22.12.2015

BTS-Prešov 36491501

417/15

150235

Pečiatky

58,80