Faktúry 2011

Poradové

číslo

Dodávateľ

vystavená

splatnosť

suma

súbor PDF

001

SPP , a.s.   Bratislava

01.01.2011

17.01.2011

  2.201,00

PDF

002

HARVANOVÁ, SHR, Drienov

31.12.2010

14.01.2011

       29,13

PDF

003

T-COM, a.s. Bratislava

03.01.2011

17.01.2011

     122,20

PDF

004

SBS SHIELD s.r.o., Michalovce

31.12.2010

07.01.2011

     132,78

PDF

005

ZDRAVSERVIS s.r.o. Košice

31.12.2010

14.01.2011

     129,48

PDF

006

RTVS  Bratislava 

18.01.2011

18.01.2011

     955,92

PDF

007

LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava

07.01.2011

21.01.2011

     455,52

PDF

008

SNAS ,  Bratislava

05.01.2011

20.01.2011

  5.425,02

PDF

009

T-COM, a.s.  Bratislava

03.01.2011

25.01.2011

     125,05

PDF

010

Slovenská Pošta a.s., B. Bystrica

10.01.2011

24.01.2011

     331,20

PDF

011

ARKOS s.r.o., Bratislava

21.01.2011

     189,21

PDF

012

SZU  Bratislava

18.01.2011

21.01.2011

       20,00

PDF

013

ORANGE  a.s., Bratislava

16.01.2011

26.01.2011

     292,19

PDF

014

DINERS CLUB  CS, s.r.o., Bratislava

07.01.2011

31.01.2011

     561,52

PDF

015

ŠEVT a.s. Bratislava

07.01.2011

06.02.2011

       10,16

PDF

016

MESSER TATRAGAS s.r.o., Bratislava

04.01.2011

28.01.2011

     200,98

PDF

017

T – Mobile, a.s., Bratislava

15.01.2011

26.01.2011

     228,17

PDF

018

SUTN, Bratislava

17.01.2011

31.01.2011

       95,90

PDF

019

SZU, Bratislava

24.01.2011

26.01.2011

       20,00

PDF

020

SZU, Bratislava

24.01.2011

26.01.2011

       20,00

PDF

021

SSPCH, Bratislava

25.01.2011

27.01.2011

       60,00

PDF

022

RAREX, s.r.o., Stará Ľubovňa

20.01.2011

24.01.2011

     207,00

PDF

023

INTERIER INVEST s.r.o., Košice

20.01.2011

25.01.2011

       39,89

PDF

024

HAUS s.r.o.,  Prešov

17.01.2011

31.01.2011

       90,97

PDF

025

ZU Plzeň

12.01.2011

01.02.2011

     148,55

PDF

026

INTERTEC s.r.o., B. Bystrica

20.01.2011

03.02.2011

     178,80

PDF

027

PROFI-CO s.r.o., Prešov

17.01.2011

07.02.2011

       68,22

PDF

028

ARKOS s.r.o., Bratislava

26.01.2011

02.02.2011

         1,59

PDF

029

ŠEVT a.s., Bratislava

28.01.2011

11.02.2011

     224,60

PDF

030

IURA EDITION s.r.o., Bratislava

28.01.2011

11.02.2011

       19,80

PDF

031

SARSTEDT s.r.o., Bratislava

12.01.2011

11.02.2011

       15,34

PDF

032

SLOVANET a.s., Bratislava

13.01.2011

12.02.2011

     406,81

PDF

033

Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina

25.01.2011

08.02.2011

     112,50

PDF

034

Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina

25.01.2011

08.02.2011

     113,81

PDF

035

MŽP SR, MZ SR  Bratislava

09.02.2011

09.02.2011

     144,00

PDF

036

ELMA PLUS, s.r.o., Prešov

31.01.2011

14.02.2011

       84,00

PDF

037

HARVANOVÁ. SHR,  Drienov

31.01.2011

14.02.2011

       34,86

PDF

038

GODOS PLUS s.r.o., Košice

31.01.2011

14.02.2011

     183,83

PDF

039

SPP, a.s.,  Bratislava

01.02.2011

11.02.2011

  2.200,00

PDF

040

GAVAX, s.r.o., Vranov nad Topľou

28.01.2011

18.02.2011

       22,00

PDF

041

LABSERVICE, s.r.o., S N Ves

03.02.2011

17.02.2011

     182,60

PDF

042

VEMA , s.r.o., Bratislava

28.01.2011

17.02.2011

       44,40

PDF

043

SLOVENERGIE, a.s., Košice

31.01.2011

19.02.2011

     201,60

PDF

044

SLOVENERGIE, a.s., Košice          

31.01.2011

19.02.2011

  2.066,15

PDF

045

SLM, n.o., Banská Bystrica  

04.02.2011

18.02.2011

     315,30

PDF

046

ZDRAVSERVIS, s.r.o., Košice

31.01.2011

16.02.2011

       98,21

PDF

047

T – COM, a.s., Bratislava        

04.02.2011

18.02.2011

     109,25

PDF

048

VERLAG  DASHOFER    Bratislava

04.02.2011

11.02.2011

     270,97

PDF

049

Slovenská Pošta, a.s., B. Bystrica

08.02.2011

22.02.2011

     211,76

PDF

050

ELEZ-ELZA Trenčín                    

07.02.2011

21.02.2011

       14,00

PDF

051

SBS SHIELD, s.r.o., Michalovce    

31.01.2011

07.02.2011

     132,78

PDF

052

SMU, Bratislava

10.02.2011

24.02.2011

       82,00

PDF

053

EXPRES PRINT  Ľubotice  

07.02.2011

21.02.2011

       33,46

PDF

054

DINERS CLUB CS, s.r.o., Bratislava

07.02.2011

28.02.2011

     840,54

PDF

055

CHROMSPEC-SLOVAKIA, ŠAĹA

11.02.2011

25.02.2011

     263,76

PDF

056

T-COM, a.s., Bratislava

04.02.2011

26.02.2011

     120,47

PDF

057

MESSER TATRAGAS s.r.o., Bratislava

03.02.2011

27.02.2011

     214,94

PDF

058

GLOBUS PRODUCT s.r.o., Prešov

16.02.2011

02.03.2011

         9,84

PDF

059

SÚTN,  Bratislava

13.02.2011

24.02.2011

        52,47

PDF

060

SLOVANET, a.s., Bratislava

16.02.2011

13.03.2011

      410,23

PDF

061

D-BAND s.r.o., Prešov

15.02.2011

08.03.2011

      193,20

PDF

062

SIGMA-ALDRICH, s.r.o., Bratislava

12.02.2011

04.03.2011

        94,80

PDF

063

T-MOBILE, a.s., Bratislava

15.02.2011

03.03.2011

      217,78

PDF

064

VEMA, s.r.o., Bratislava

14.02.2011

06.03.2011

      409,20

PDF

065

ORPZ  Prešov  /mesačne/

18.02.2011

06.03.2011

          3,95

PDF

066

SMÚ  Bratislava

15.02.2011

01.03.2011

          9,00

PDF

067

MESSER TATRAGAS s.r.o., Bratislava

16.02.2011

12.03.2011

      206,32

PDF

068

MESTO PREŠOV

24.02.2011

25.03.2011

      915,20

PDF

069

EXPRES PRINT   Ľubotice

24.02.2011

10.03.2011

      168,00

PDF

070

HARVANOVÁ, SHR    Drienov

28.02.2011

14.03.2011

        16,60

PDF

071

Orange a.s. Bratislava

24.2.2011

10.3.2011

306,08

PDF

072

SIGMA-ALDRICH, s.r.o., Bratislava

26.02.2011

18.03.2011

      570,96

073

STEEVEPRESS,  Prešov

23.02.2011

25.03.2011

        16,80

PDF

074

NORMA  Prešov

04.03.2011

18.03.2011

        33,80

PDF

075

Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina

25.02.2011

11.03.2011

        42,22

PDF

076

SBS SHIELD, s.r.o., Michalovce

28.02.2011

07.03.2011

      132,78

PDF

077

OXOID CZ, s.r.o., Bratislava

07.03.2011

02.04.2011

        99,12

PDF

078

AZ CHROM, s.r.o., Bratislava

01.03.2011

15.03.2011

      427,20

PDF

079

MC USIP, s.r.o.,  Považská Bystrica

01.03.2011

08.03.2011

        34,55

PDF

080

MESSER TATRAGAS s.r.o., Bratislava

03.03.2011

27.03.2011

      203,12

PDF

081

VWR International GmbH Austria

02.03.2011

16.03.2011

     197,88

PDF

082

BIOLAB SLOVAKIA s.r.o., Komárno

02.03.2011

16.03.2011

       82,20

PDF

083

SLOVENERGIE, a.s., Košice

03.03.2011

17.03.2011

     238,93

PDF

084

SLOVENERGIE, a.s., Košice

03.03.2011

17.03.2011

  1.809,35

PDF

085

ZDRAVSERVIS, s.r.o., Košice

01.03.2011

15.03.2011

     107,14

PDF

086

Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica

08.03.2011

28.03.2011

     295,26

PDF

087

DINERS CLUB CS, s.r.o., Bratislava

07.03.2011

31.03.2011

     695,16

PDF

088

T-COM, a.s., Bratislava

03.03.2011

17.03.2011

     142,81

PDF

089

T-COM, a.s., Bratislava

03.03.2011

17.03.2011

     109,54

PDF

090

TOMKAT, s.r.o., Prešov

11.03.2011

18.03.2011

       44,79 

PDF

091

D-BAND, s.r.o., Prešov

11.03.2011

01.04.2011

     226,68

PDF

092

MERCK, s.r.o., Bratislava

08.03.2011

22.03.2011

     122,38

093

SMÚ  Bratislava

07.03.2011

21.03.2011

       52,00

PDF

094

JIMMY CARS,   Prešov

11.03.2011

19.03.2011

     469,20

PDF

095

AKADÉMIA VZDELÁVANIA Prešov

11.03.2011

19.03.2011

       35,00

PDF

096

SeaVS SLS   B. Bystrica

11.03.2011

19.03.2011

     120,00

PDF

097

D-BAND, s.r.o.. Prešov

15.03.2011

05.04.2011

       25,92

PDF

098

LABSERVICE, s.r.o.,  S. N. Ves

16.03.2011

30.03.2011

       47,40

PDF

099

SLM   Banská Bystrica

09.03.2011

23.03.2011

       66,60

PDF

100

MESSER TATRAGAS s.r.o., Bratislava

09.03.2011

02.04.2011

     302,32

PDF

101

MERCK, s.r.o., Bratislava

14.03.2011

28.03.2011

       43,23

PDF

102

SLOVANET, a.s., Bratislava

11.03.2011

10.04.2011

     410,23

PDF

103

SLOVANET, a.s., Bratislava

10.03.2011

24.03.2011

       22,00

PDF

104

D-BAND, s.r.o., Prešov

21.03.2011

11.04.2011

       30,96

PDF

105

T-MOBILE, a.s., Bratislava

15.03.2011

03.04.2011

     216,53

PDF

106

UNICOMP, s.r.o., Poprad

16.03.2011

16.04.2011

     160,44

PDF

107

MESSER TATRAGAS s.r.o., Bratislava

16.03.2011

09.04.2011

     181,25

PDF

108

JANOLI, s.r.o., Uzovce

18.03.2011

01.04.2011

       35.21

PDF

109

IVES,  Košice

23.03.2011

06.04.2011

     119.50

PDF

110

BIOG, s.r.o.,  Bratislava

24.03.2011

07.04.2011

     565.29

PDF

111

SMÚ  Bratislava

23.03.2011

27.04.2011

     175.00

PDF
112 Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica 08.03.2011 22.03.2011

295,26

PDF
113 T-COM, a.s., Bratislava 03.03.2011 25.03.2011 142,81 PDF
114  STEEVEPRESS, Prešov 23.02.2011 25.03.2011 16,80 PDF
115 MESSER TATRAGAS s.r.o., Bratislava 03.03.2011 27.03.2011 203,12 PDF
116 LABSERVICE, s.r.o.,  S. N. Ves 16.03.2011 30.03.2011 47,40 PDF
117 D-BAND, s.r.o., Prešov 15.03.2011 05.04.2011 25,92 PDF
118 D-BAND, s.r.o., Prešov 11.03.2011 01.04.2011 226,68 PDF
119 OXOID CZ, s.r.o., Bratislava 03.03.2011 02.04.2011 99,12 PDF
120 CHROMSERVIS WAFY, s.r.o., Bratislava 02.03.2011 01.04.2011 286,80 PDF
121 CHROMSERVIS, s.r.o., Praha 21.03.2011 30.03.2011 209,00 PDF
122 CHROMSERVIS, s.r.o., Praha 21.03.2011 30.03.2011 234,26 PDF
123 JANOLI, s.r.o. Uzovce 18.03.2011 01.04.2011 35,21 PDF
124 SIGMA-ALDRICH, s.r.o., Bratislava 22.03.2011 31.03.2011 307,44 PDF
125 SLM, n.o., Banská Bystrica 23.03.2011 06.04.2011 304,20 PDF
126 SMÚ Bratislava 23.03.2011 06.04.2011 44,00 PDF
127 Ives, Bratislava 23.03.2011 06.04.2011 119,50 PDF
128 BIOG, s.r.o.,  Bratislava 24.03.2011 07.04.2011 565,29 PDF
129 RWE, Košice 25.3.2011 08.04.2011 738,01 PDF
130 SPP, Prešov 28.03.2011 11.04.2011 4097,33 PDF
131 PEJTR, Prešov 25.03.2011 04.04.2011 44,30 PDF
132 Harvanova, Drienov 31.03.2011 14.04.2011 33,20 PDF
133 D-Band, Prešov 29.03.2011 19.04.2011 29,04 PDF
134 Vema, Bratislava 29.03.2011 19.04.2011 44,40 PDF
135 GAVAX, Vranov nad Topľou 29.03.2011 19.04.2011 39,38 PDF
136 SKIPZ, Bratislava 30.03.2011 15.04.2011 40,00 PDF
137 INTES, Poprad 01.04.201 15.04.2011 868,88 PDF
138 SBS Shield, Michalovce 31.03.2011 07.04.2011 132,78 PDF
139 ELMA PLUS, Presov 05.04.2011 19.04.2011 54,00 PDF
140 Harcarufka, Hertník 30..03.2011 14.04.2011 67,61 PDF
141 TSÚ Piešťany 31.03.2011 14.04.2011 1512,00 PDF
142 IURA EDITION,Bratislava 30.03.2011 13.04.2011 19,80 PDF
143 IURA EDITION,Bratislava 28.02.2011 14.03.2011 20,90 PDF
144 EXPRES PRINT, Ľubotice 05.04.2011 19.04.2011 19,20 PDF
145 Poradca podnikateľa, Žilina 01.04.2011 15.04.2011 50 PDF
146 ORANGE, Bratislava 22.03.2011 05.04.2011 292,24 PDF
147 Slovenergie, Košice 05.04.2011 19.04.2011 1989.58 PDF
148 Slovenergie, Košice 05.04.2011 19.04.2011 336 PDF
149 RWE, Košice 05.04.2011 19.04.2011 1445 PDF
150 Werol, Estónsko 25.03.2011 25.04.2011 24 PDF
151 D-BAND, Prešov 05.04.2011 26.04.2011 161,28 PDF
152 BTS-PO, Prešov 05.04.2011 26.04.2011 90 PDF
153 Slovenská pošta, Banská Bystrica 08.04.2011 22.03.2011 409,86 PDF
154 MESSER Tatragas, Bratislava 05.04.2011 29.04.2011 178,55 PDF
155 MERCK, Bratislava 08.04.2011 22.04.2011 113,62 PDF
156 REGULUS-TECHNIK, Prešov 21.04.2011 05.05.2011 657,69 PDF
157 Diners Club CS, Bratislava 07.04.2011 30.04.2011 855,25 PDF
158 Vema, Bratislava 04.04.2011 14.04.2011 156 PDF
159 Biolab Slovakia 14.04.2011 28.04.2011 92,50 PDF
160 SÚTN, Bratislava 18.04.2011 29.04.2011 12,79 PDF
161 T-Mobile, Bratislava 15.04.2011 03.05.2011 217,44 PDF
162 Komín servis, Prešov 12.04.2011 29.04.2011 99 PDF
163 Gastro-Pall 01.07.2011 21.07.2011 3240 PDF
164 DN Nábytok s.r.o. 13.12.2011 4620 PDF