Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH

Rezort

Objednávateľ

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

9/Z/2005 MONITOR strážna služba ochrana objektu 1593,36 MZ SR RÚVZ Prešov 15.8.2005 15.8.2006  

I.

9/Z/2005

MONITOR dodatok č.1 k zmluve strážna služba ochrana objektu 2124,48 MZ SR RÚVZ Prešov 16.8.2006 31.12.2007  

II.

9/Z/2005

MONITOR dodatok č.2 k zmluve strážna služba ochrana objektu 796,68 MZ SR RÚVZ Prešov 31.12.2007 31.6.2008