Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010

Rezort

Objednávateľ

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

9/Z/10 SLOVENERGIE za elektrickú energiu 19278 9639 MZ SR RÚVZ Prešov 11.2.2010   rok 2010 podľa odberu E.Energie