Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010

Rezort

Objednávateľ

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

7/Z/10 SLOVENERGIE za vodu, vodné stočné     MZ SR RÚVZ Prešov 1.1.2010 31.12.2010 zmena ceny od 6.4.2010