Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010

Rezort

Objednávateľ

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

6/Z/10 KRPZ-PO ochrana objektu - prístupová cesta 47,4 23,7 MZ SR RÚVZ Prešov 1.3.2010 neurčito náklady za rok 2010