Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010

Rezort

Objednávateľ

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

4/Z/10 T-Mobile využívanie elektr. Komunikačných služieb 144 36 MZ SR RÚVZ Prešov 5.3.2010 4.3.2012