Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010

Rezort

Objednávateľ

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

7/Z/07 T-Com využívanie elektr. Komunikačných služieb 9335,07  1590 MZ SR RÚVZ Prešov 24.7.2007 neurčito od 24.7.2007 do 31.12.2010