Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy/dodatkov

 vrátane DPH

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010

Rezort

Objednávateľ

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

4/Z/04 GASTROPALL

dodávka teplej stravy

dodávka teplej stravy

42803,03   MZ SR RÚVZ Prešov 1.7.2004 31.12.2005 podľa potreby /počet lístkov- objednávka/

I.

4/Z/04

GASTROPALL dodatok č.1 k zmluve dodávka teplej stravy 22936,22   MZ SR RÚVZ Prešov 1.2.2006 31.12.2008 podľa potreby /počet lístkov- objednávka/

II.

4/Z/04

GASTROPALL dodatok č.2 k zmluve dodávka teplej stravy 16459,20   MZ SR RÚVZ Prešov 1.2.2007 31.12.2008 podľa potreby /počet lístkov- objednávka/

III.

4/Z/04

GASTROPALL dodatok č.3 k zmluve dodávka teplej stravy 7799,43   MZ SR RÚVZ Prešov 1.9.2007 31.12.2008 podľa potreby /počet lístkov- objednávka/

IV.

4/Z/04

GASTROPALL dodatok č.4 k zmluve dodávka teplej stravy 6802,04   MZ SR RÚVZ Prešov 1.4.2008 31.12.2008 podľa potreby /počet lístkov- objednávka/

V.

4/Z/04

GASTROPALL dodatok č.5 k zmluve dodávka teplej stravy 7465,64   MZ SR RÚVZ Prešov 15.7.2008 31.12.2008 podľa potreby /počet lístkov- objednávka/

VI.

4/Z/04

GASTROPALL dodatok č.6 k zmluve dodávka teplej stravy 30907,37 7050 MZ SR RÚVZ Prešov 1.1.2009 31.12.2010 podľa potreby /počet lístkov- objednávka/