Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010

Rezort

Objednávateľ

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

11/Z/05 SPP dodávka zemného plynu  113983,99  4805 MZ SR RÚVZ Prešov 27.9.2005  neurčito  platby za roky 2005-2010