Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010

Rezort

Objednávateľ

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

4/Z/07 IVES údržba systému-licencia 474   MZ SR RÚVZ Prešov 11.4.2007 neurčito platba za roky 2007-2010