Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010

Rezort

Objednávateľ

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

9/Z/07 SLOVANET prístup k verejnej elektr. komun. sieti 23247,84 2905,98 MZ SR RÚVZ Prešov 3.10.2007 29.10.2011