Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010

Rezort

Objednávateľ

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

18/Z/09 MESSER dodávka technických plynov 4241,16 942,48 MZ SR RÚVZ Prešov 22.12.2009 21.12.2011 platba podľa potreby dodávky plynu