Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy /dodatkov vrátane DPH

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010

Rezort

Objednávateľ

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

10/Z/10 T-Mobile využívanie elektr. Komunikačných služieb 477,6 79,6 MZ SR RÚVZ Prešov 11.8.2010 10.8.2012