Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010

Rezort

Objednávateľ

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

3/Z/09 BTS-PO výkon požiarného technika 714 178,5 MZ SR RÚVZ Prešov 1.1.2009 31.12.2010