Zmena stránkových hodín podateľne

V Z O R Y  A  Ž I A D O S T I

Oznamovanie protispoločenskej činnosti -zodpovedná osoba podľa z. č. 307/2014 Z. z.

 

 

Aktuálna epidemiologická situácia v  Prešovskom kraji 

za 16. kalendárny týždeň 2019