Zoznam dlžníkov

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže sa použiť na právne úkony.

Zverejnený zoznam dlžníkov je v súlade s uznesením vlády SR č. 484 zo dňa 6. júla 2011 a usmernenia Ministerstva  zdravotníctva SR č. Z44848-2011-OVVHR zo dňa 22. 8. 2011.

Názov dlžníka

Dlžná suma

Lehota splatnosti

Jozef Klesík - pohostinstvo Hervartov

86,79 €

31.03.2011

Eva Sedláková - Záborské - pokuta

200,00 €

19.06.2013

Autocentrum VK s.r.o. Prešov - pokuta

200,00 €

19.06.2013

KL - mont s.r.o. Dulova Ves - pokuta

200,00 €

05.10.2013

JADRAN s.r.o. Košice

57,70 €

23.09.2014